Terapeuta zajęciowy – czym się zajmuje?

Terapeuta zajęciowy to zawód, który z roku na rok staje się coraz popularniejszy. Co więcej, zapotrzebowanie na tego typu specjalizację rośnie nie tylko w Polsce, ale także poza granicami naszego kraju. Jeśli więc mamy w sobie dużo empatii i czerpiemy radość z pomagania innym, warto rozważyć właśnie ten kierunek. Czym w takim razie zajmuje się terapeuta zajęciowy? Jakie są jego obowiązki i gdzie można znaleźć pracę po zakończeniu nauki?

Kim jest terapeuta zajęciowy?

Terapeuta zajęciowy pracuje przede wszystkim z osobami starszymi, niepełnosprawnymi oraz dziećmi. Zajmuje się prowadzeniem terapii za pomocą ćwiczeń rehabilitacyjnych. Jego głównym zadaniem jest pomoc w poprawieniu nie tylko kondycji fizycznej pacjenta, ale także psychicznej. W przypadku osób niepełnosprawnych oraz starszych stara się prowadzić terapię w taki sposób, by pacjenci stali się bardziej samodzielni w codziennym życiu.

Jakie warunki należy spełnić, by zostać terapeutą zajęciowym?

By zostać terapeutą zajęciowym, wystarczy ukończyć szkołę policealną na tym kierunku i zdać pozytywnie egzamin zawodowy, po którym słuchacz otrzymuje dyplom z tytułem terapeuta zajęciowy.

Proces zdobywania wiedzy w zawodzie terapeuta zajęciowy trwa dwa lata. W ramach nauki realizowane są następujące przedmioty:

Przedmioty ogólnokształcące
1. Podstawy przedsiębiorczości (zajęcia obowiązują tylko tych słuchaczy, którzy w ramach wcześniejszej nauki nie realizowali tego przedmiotu)

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
2. Podstawy terapii zajęciowej
3. Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu interpersonalnego
4. Rozpoznawanie i przeprowadzenie diagnozy terapeutycznej z uwzględnieniem sfery fizycznej, psychicznej i społecznej podopiecznego
5. Planowanie indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej
6. Język obcy zawodowy

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
1. Prowadzenie terapii zajęciowej różnymi metodami i technikami terapii
2. Monitorowanie i dokumentowanie przebiegu terapii zajęciowej

Nauka w naszej Szkole Medycznej na kierunku terapeuta zajęciowy kończy się egzaminem państwowym organizowanym przez naszą placówkę. Egzamin składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Po uzyskaniu pozytywnych wyników z obydwu części egzaminów, absolwent otrzymuje:

 • świadectwo o ukończeniu szkoły policealnej na druku MEN
 • świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (po zdaniu egzaminu)
 • dyplom w zawodzie Terapeuta Zajęciowy oraz suplement w języku polskim i angielskim (po zdaniu wszystkich egzaminów z kwalifikacji)
 • zaświadczenie na druku MEN o ukończeniu kursu: arteterapii

Gdzie może pracować terapeuta zajęciowy?

Starzejące się społeczeństwo jest powodem, dla którego terapeuci zajęciowi są zawodem przyszłości i dziś biorą udział już nie tylko w warsztatach terapii zajęciowej. Osoby o takiej specjalizacji są coraz częściej poszukiwane przez różnego typu placówki, wśród których można znaleźć:

 • zakłady opiekuńcze
 • przedszkola i szkoły integracyjne
 • poradnie rehabilitacyjne
 • szkoły specjalne
 • hospicja
 • kluby seniora
 • domy pomocy społecznej
 • sanatoria
 • szpitalne oddziały

Jakie są zadania terapeuty zajęciowego?

Jak już zostało wcześniej wspomniane, głównym zadaniem terapeuty jest przystosowanie pacjentów do nowej sytuacji w życiu. Pomaga powrócić do równowagi psychicznej. W ramach swojej pracy wykonuje szereg zadań, m.in.:

 • przestrzega przepisów BHP adekwatnych do danej aktywności, by zapewnić pacjentowi bezpieczeństwo najwyższego stopnia
 • wykonuje z pacjentem zajęcia o charakterze terapeutycznym
 • współpracuje z lekarzami zajmującymi się pacjentem
 • dokumentuje, śledzi i ocenia proces terapeutyczny
 • uczy posługiwania się sprzętem do rehabilitacji
 • organizuje zajęcia mające na celu poprawienia stanu psychicznego i fizycznego pacjenta
 • planuje zarówno grupowe, jak i indywidualne plany działań terapeutycznych na podstawie diagnozy, zainteresowań, możliwości oraz potrzeb pacjenta
 • nawiązuje i podtrzymuje kontakt nie tylko z pacjentem, ale też jego rodziną i środowiskiem

Czym jest i jaki cel ma terapia zajęciowa?

Terapia zajęciowa jest formą psychoterapii, która polega na wykonywaniu określonych aktywności psychosomatycznych. W przeciwieństwie do tradycyjnych psychoterapii polega ona nie tylko na dialogu, ale na integracji ciała z umysłem. Jej celem jest przywrócenie prawidłowych zdolności umysłowych, poznawczych i motorycznych, jednak gdy nie jest to w pełni możliwe, terapeuta uczy wytworzenia funkcji zastępczych.

Istnieje kilka rodzajów terapii zajęciowej:

arteterapia – w terapii wykorzystywana jest sztuka, pacjent może tworzyć obiekty artystyczne czy muzyczne, wyrażać siebie za pomocą tańca lub uczestniczyć w spektaklach teatralnych,

ergoterapia – terapia polega na wykonywaniu pracy związanej z garncarstwem, ogrodnictwem czy stolarstwem,

estetoterapia – terapia polega na skupieniu się na obcowaniu z naturą,

zajęcia relaksacyjne – ich celem jest pobudzenie różnych zmysłów.

Kierunek TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, na który można się zapisać w naszej szkole w Krakowie, powstał z myślą o wszystkich osobach, które poprzez zawodową aktywność chcą nieść pomoc innym. To zawód, który wymaga ogromnej empatii i zrozumienia innego człowieka, ale który daje mnóstwo radości i pozwala poczuć się lepszą osobą. Wszystkie osoby zainteresowane tym kierunkiem zachęcamy do zapisów!