Технік безпеки та гігієни праці

Технік безпеки та гігієни праці аналізує рівень безпеки на робочому місці й вирішує технічні та організаційні проблеми, що виникають під час виконання праці.

Крім того, технік охорони праці контролює рівень безпеки на підприємстві, відповідає за ергономіку, робить звіти та протоколи, оцінює дотримання вимог охорони праці та економічні наслідки шкідливих факторів, нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

До його завдань також належить оцінка ризику професійних захворювань, визначення рівня шкідливості виробничого середовища та технічної безпеки на виробництві. Ця особа підбирає відповідні засоби захисту працівників на робочих місцях та контролює виконання спеціальних розпоряджень щодо охорони праці.

Найпоширеніші завдання, які виконує Технік безпеки та гігієни праці:
– ідентифікація й оцінка небезпеки, що виникає у процесі виконання праці, та аналізування ризиків, що пов’язані з цією небезпекою
– створення безпечних та гігієнічних умов праці
– слідкування за дотриманням правил охорони праці
– розробка та реалізація методів захисту працівників від небезпеки, що пов’язана з їхньою роботою
– визначення обставин та причин нещасних випадків
– проведення лекцій та консультацій щодо питань, пов’язаних з безпекою та гігієною праці

Випускник, який отримав титул Техніка безпеки та гігієни праці й володіє основами трудового законодавства, може працювати на підприємствах, в установах та організаціях, що мають відділ охорони праці.

Подробиці, пов’язані з напрямком

Привабливі ціни на навчання – дізнайтесь більше в секретаріаті

Тривалість навчання: 1,5 року (3 семестри)
Форма навчання: заочна (4 рази на місяць, по вихідним дням)

Кваліфікації: BPO.01. Управління безпекою та гігієною праці у виробничому середовищі

Документи для запису:
– заява на вступ до школи (зразок заяви ви отримаєте в секретаріаті школи)
– присяжний переклад атестату про повну середню освіту (зроблений в Польщі польським присяжним перекладачем)
– документ, що посвідчує особу (закордонний паспорт або карта побиту)
– 2 фото (35Х45 см.)
– медична довідка про відсутність протипоказань до навчання (направлення до лікаря ви отримаєте під час запису до школи)

Перелік предметів, які ви будете вчити:

Теоретичні предмети
1. Основи підприємницької діяльності
2. Охорона праці
3. Основи безпеки та гігієни праці
4. Контроль за дотриманням положень трудового законодавства щодо вимог охорони та гігієни праці
5. Поліпшення ергономічних умов праці
6. Розробка та аналізування висновків щодо планів модернізації та розвитку підприємств, які стосуються підвищення рівня безпеки та гігієни праці
7. Професійна іноземна мова

Практичні предмети
1. Встановлення обставин та причин професійних захворювань й нещасних випадків на виробництві
2. Оцінка професійного ризику
3. Надання послуг у сфері охорони праці та проведення курсів й лекцій

Обов’язкова виробнича практика: 4 тижня (160 годин)

УВАГА: практичні заняття відбуваються в наших практичних майстернях, в центрах професійного навчання та шкільних аудиторіях.

Випускники FABER Centrum Kształcenia отримують:
– Свідоцтво про закінчення поліцеальної школи державного зразка MEN (Міністерства Освіти Польщі)
– Свідоцтво про присвоєння професійної кваліфікації (після успішного складання іспитів)
– Диплом Техніка безпеки та гігієни праці та додаток до нього польською й англійською мовами (після успішного складання іспитів)

BHP