Krawiec – Kraków 

Krawiec to profesja, która jest jednym z najstarszych zawodów rzemieślniczych. Osoba wykonująca ten zawód zajmuje się szyciem ubrań, ale często tez potrafi projektować odzież. Praca krawca polega między innymi na omówieniu z klientem projektu, ustaleniu wymiarów, a potem stworzeniu formy, na podstawie której następuje wycięcie poszczególnych elementów stroju z materiału. Po uszyciu i przymiarce dokonuje się poprawek, wykończenia oraz przygotowania stroju do bezpośredniego użytku.
Zadania te wymagają dużej precyzji i staranności. Najmniejsza różnica może spowodować, że tkanina nie będzie układać się we właściwy sposób lub elementy wykroju przy zszywaniu nie będą do siebie pasować.

Zawód krawca wymaga dużej wiedzy o właściwościach używanych materiałów oraz technikach szycia. Narzędzia i sposób szycia muszą być starannie dobrane do tkanin, tak aby ich nie zniszczyć.
Krawiec oprócz tego, że jest rzemieślnikiem, powinien być kreatywny i mieć wyobraźnię.
Oprócz wyuczonych umiejętności (teoretycznych i manualnych) powinien wykazywać się intuicją, smykałką do projektowania i oryginalnym stylem. Świetnie jeśli zna się na modzie i posiada wiedzę na temat aktualnych trendów. Kwalifikacyjny kurs zawodowy – krawiec Kraków – zapraszamy do zapisów! Polecamy również krótki kurs krawiecki.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy na krawca – szczegóły 

Atrakcyjne czesne – zapytaj o szczegóły w sekretariacie
Cykl Kształcenia: 1,5 roku (3 semestry)
Forma kształcenia: zaocznie (sobota-niedziela, 2 razy w miesiącu)

Dla zawodu krawiec wyodrębniono następującą kwalifikację:
MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

Egzamin potwierdzający kwalifikację MOD.03. odbywa się pod koniec III semestru.

Po uzyskaniu kwalifikacji MOD.03 można uzyskać tytuł Krawiec (nie jest wymagane wykształcenie średnie).

Dokumenty wymagane do zapisu:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (na druku dostępnym w sekretariacie szkoły),
 • świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla (szkoły podstawowej 8-letniej, gimnazjum, ZSZ lub szkoły średniej),
 • dokument tożsamości (do wglądu),
 • 1 zdjęcie legitymacyjne,
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie do lekarza medycyny pracy do odbioru w sekretariacie szkoły przy zapisie).
krawiec

Realizowane przedmioty

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 2. Podstawy odzieżownictwa
 3. Projektowanie wyrobów odzieżowych
 4. Języka angielski zawodowy
 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 1. Wykonywanie wyrobów odzieżowych
 

Praktyki zawodowe 4 tygodnie (140 h)

UWAGA: zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego oraz u pracodawcy

Wiedza i umiejętności absolwenta

Absolwenci znajdują pracę:

 • w małych zakładach krawieckich,
 • w dużych zakładach produkujących odzież,
 • w szwalniach i wzorcowniach,
 • zakładając własną działalność gospodarczą.
 

Absolwent FABER Centrum Kształcenia otrzyma:

 • zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów zawodowych na druku MEN,
 • świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (po zdaniu egzaminu),
 • dyplom w zawodzie Krawiec oraz suplement w języku polskim i angielskim.