Krawiec

Krawiec 753105

Opis zawodu

Krawiec to profesja, która jest jednym z najstarszych  zawodów rzemieślniczych. Osoba wykonująca ten zawód zajmuje się szyciem ubrań ale często tez  potrafi projektować odzież.
Praca krawca polega miedzy innymi na omówieniu z klientem projektu, ustaleniu wymiarów, a potem stworzeniu formy, na podstawie której , następuje  wycięcie poszczególnych elementów stroju z materiału. Po uszyciu  i przymiarce, dokonuje się poprawek , wykończenia oraz przygotowania stroju do bezpośredniego użytku.
Zadania te wymagają dużej precyzji i staranności. Najmniejsza różnica może spowodować, że tkanina nie będzie układać się we właściwy sposób lub elementy wykroju przy zszywaniu nie będą do siebie pasować.
Zawód krawca wymaga dużej wiedzy o właściwościach używanych materiałów oraz technikach szycia. Narzędzia i sposób szycia musi być starannie dobrany do tkanin, tak aby ich nie zniszczyć.
Krawiec oprócz tego, że jest rzemieślnikiem, powinien być  kreatywny i mieć wyobraźnię.
Oprócz wyuczonych umiejętności (teoretycznych i manualnych) powinien wykazywać się intuicją, smykałką do projektowania i oryginalnym stylem. Świetnie jeśli zna się na modzie i posiada wiedzę na temat aktualnych trendów.

Atrakcyjne czesne – zapytaj o szczegóły w Sekretariacie
Cykl Kształcenia: 1,5 roku (3 semestry)
Forma kształcenia: zaocznie (sobota-niedziela, 2 razy w miesiącu)

Dla zawodu Krawiec  wyodrębniono następującą kwalifikację:
AU.14 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

Dokumenty wymagane do zapisu :
-Podanie o przyjęcie do szkoły (na druku dostępnym w Sekretariacie szkoły)
-Świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla (szkoły podstawowej 8-letniej lub gimnazjum lub ZSZ lub szkoły średniej)
-Dokument tożsamości (do wglądu)
-2 zdjęcia (legitymacyjne)
-Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie do lekarza medycyny pracy do odbioru w Sekretariacie szkoły przy zapisie)

Realizowane przedmioty

Przedmioty ogólnokształcące
1.Podstawy przedsiębiorczości*
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
1.Bezpieczeństwo i higiena pracy
2.Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
3.Język obcy ukierunkowany zawodowo
4.Kompetencje personalne i społeczne
5.Materiałoznawstwo odzieżowe
6.Techniki wytwarzania odzieży
7.Podstawy projektowania i konstrukcji odzieży
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
1.Projektowanie wyrobów odzieżowych
2.Wykonywanie wyrobów odzieżowych

*zajęcia prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu
Praktyki zawodowe 4 tygodnie ( 160h)
UWAGA: zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego oraz u pracodawcy

Wiedza i umiejętności absolwenta

Absolwenci znajdują pracę:
-w małych zakładach krawieckich
-w dużych zakładach produkujących odzież
-w szwalniach i wzorcowniach
-zakładając własną działalność gospodarczą

Absolwent  FABER Centrum Kształcenia  otrzyma:
-Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów zawodowych na druku MEN
-Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (po zdaniu egzaminu)
-Dyplom w zawodzie Krawiec oraz suplement w języku polskim i angielskim

Kwalifikacja AU.14 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

Egzamin potwierdzający kwalifikację AU.14 odbywa się pod koniec III semestru