Krawiec

Krawiec 753105

Opis zawodu

Krawiec to profesja, która jest jednym z najstarszych  zawodów rzemieślniczych. Osoba wykonująca ten zawód zajmuje się szyciem ubrań ale często tez  potrafi projektować odzież.
Praca krawca polega miedzy innymi na omówieniu z klientem projektu, ustaleniu wymiarów, a potem stworzeniu formy, na podstawie której , następuje  wycięcie poszczególnych elementów stroju z materiału. Po uszyciu  i przymiarce, dokonuje się poprawek , wykończenia oraz przygotowania stroju do bezpośredniego użytku.
Zadania te wymagają dużej precyzji i staranności. Najmniejsza różnica może spowodować, że tkanina nie będzie układać się we właściwy sposób lub elementy wykroju przy zszywaniu nie będą do siebie pasować.
Zawód krawca wymaga dużej wiedzy o właściwościach używanych materiałów oraz technikach szycia. Narzędzia i sposób szycia musi być starannie dobrany do tkanin, tak aby ich nie zniszczyć.
Krawiec oprócz tego, że jest rzemieślnikiem, powinien być  kreatywny i mieć wyobraźnię.
Oprócz wyuczonych umiejętności (teoretycznych i manualnych) powinien wykazywać się intuicją, smykałką do projektowania i oryginalnym stylem. Świetnie jeśli zna się na modzie i posiada wiedzę na temat aktualnych trendów.

Atrakcyjne czesne – zapytaj o szczegóły w Sekretariacie
Cykl Kształcenia: 1,5 roku (3 semestry)
Forma kształcenia: zaocznie (sobota-niedziela, 2 razy w miesiącu)

Dla zawodu Krawiec  wyodrębniono następującą kwalifikację:
MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

Po uzyskaniu kwalifikacji MOD.03 można uzyskać tytuł Krawiec (nie jest wymagane wykształcenie średnie).

Dokumenty wymagane do zapisu:
• Podanie o przyjęcie do szkoły (na druku dostępnym w Sekretariacie szkoły)
• Świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla (szkoły podstawowej 8-letniej lub gimnazjum lub ZSZ lub szkoły średniej)
• Dokument tożsamości (do wglądu)
• 1 zdjęcie legitymacyjne
• Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie do lekarza medycyny pracy do odbioru w Sekretariacie szkoły przy zapisie)

Realizowane przedmioty

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
1.Bezpieczeństwo i higiena pracy
2.Podstawy odzieżownictwa
3.Projektowanie wyrobów odzieżowych
4.Języka angielski zawodowy
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
1.Wykonywanie wyrobów odzieżowych

Praktyki zawodowe 4 tygodnie ( 140h)

UWAGA:
 zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego oraz u pracodawcy

Wiedza i umiejętności absolwenta

Absolwenci znajdują pracę:
• w małych zakładach krawieckich
• w dużych zakładach produkujących odzież
• w szwalniach i wzorcowniach
• zakładając własną działalność gospodarczą

Absolwent  FABER Centrum Kształcenia  otrzyma:
• Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów zawodowych na druku MEN
• Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (po zdaniu egzaminu)
• Dyplom w zawodzie Krawiec oraz suplement w języku polskim i angielskim

Kwalifikacja MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

Egzamin potwierdzający kwalifikację MOD.03. odbywa się pod koniec III semestru