Żywienie dużych zwierząt gospodarskich – kurs w Krakowie

Właściwe żywienie dużych zwierząt gospodarskich jest kluczem do ich zdrowia i produkcyjności. Uwzględniając fakt, że żywienie przekłada się w największym stopniu na koszty hodowli i chowu zwierząt to źle zbilansowana dieta może spowodować znaczące straty finansowe dla hodowcy. Błędy żywieniowe skutkują również częstym pojawianiem się chorób w stadzie, co wiąże się z kosztownym leczeniem lub wcześniejszym brakowaniem zwierząt. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak temu przeciwdziałać, to już teraz zapisz się na organizowany przez nas kurs, podczas którego dowiesz się, jak prawidłowo żywić duże zwierzęta gospodarskie!

Czas trwania: 30 h
System nauki: dziennie, zaocznie lub wieczorowo
Cena: 1995 zł

Dla słuchaczy oraz absolwentów naszej szkoły cena specjalna: 1795 zł!

Dokumenty wymagane do zapisu:
Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu)

Program kursu:

 • Wpływ żywienia na wzrost, rozwój i produkcyjność zwierząt
 • Skład chemiczny pasz, rola wody i składników mineralnych w żywieniu zwierząt
 • Rola białka, tłuszczu i włókna w żywieniu zwierząt
 • Podział pasz, wartość pokarmowa zielonek, siana, okopowych
 • Zasady konserwacji pasz
 • Anatomia i fizjologia układu pokarmowego dużych zwierząt gospodarskich
 • Podstawowe zasady właściwego żywienia zwierząt monogastrycznych
 • Zasady żywienia świń
 • Zasady żywienia koni
 • Podstawy żywienia przeżuwaczy
 • Zasady żywienia bydła mlecznego
 • Zasady żywienia bydła mięsnego
 • Zasady żywienia owiec i kóz
 • Schorzenia zwierząt na tle żywieniowym
 • Profilaktyka chorób poprzez żywienie
 • Stosowanie dodatków paszowych i suplementów

Dokumenty po ukończeniu kursu

 • Certyfikat ukończenia kursu/szkolenia
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN

Kontakt:
tel. 797 746 786
e-mail: szkolenia@faber.edu.pl

ZAPISZ SIĘ