Kurs pierwszej pomocy u małych zwierząt – Kraków

Szkolenie skierowane jest do osób, które mają kontakt ze zwierzętami, są właścicielami czworonogów, pracują w schroniskach, pensjonatach i hotelach dla zwierząt, są hodowcami, trenerami, chcieliby pomagać jako wolontariusze lub opiekunowie zwierzą albo pragną dowiedzieć się, jak pomóc zwierzętom w nagłych przypadkach. Celem szkolenia jest nie tylko zdobycie wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim nabycie umiejętności praktycznych w zakresie pierwszej pomocy u małych zwierząt.

Czas trwania: 8 h
System nauki: zaocznie lub wieczorowo
Cena: 800 zł (min. 5 osób w grupie)

W cenie zapewniamy:
• Wszystkie niezbędne materiały
• Zajęcia praktyczne

Dokumenty wymagane do zapisu:
• Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu)

Program kursu:
• Podstawowe badanie zwierząt (pomiar tętna, temperatury, liczba oddechów itp.)
• Stosowania leków z apteki domowej.
• Zasady transportu rannych zwierząt.
• Postępowanie w nagłych wypadkach (oparzenia, udar cieplny, wyziębienie, krwotok)
• Postępowanie detoksykacyjne w przypadku zatruć, w tym zatruć pokarmowych
• Omówienie produktów toksycznych dla małych zwierząt
• Wstrząs anafilaktyczny – czym jest i jak postępować
• Kleszcze, ukąszenia przez żmiję i użądlenia pszczołę
• Zranienia – założenie i zabezpieczenie opatrunku, kiedy konieczne jest szycie, oczyszczanie ran
• Postępowanie w przypadku urazów, złamań, zwichnięć.
• Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
• Pomoc porodowa. Pierwsza pomoc udzielana noworodkom

Dokumenty po ukończeniu kursu:
• Certyfikat ukończenia kursu / szkolenia

Kontakt:
tel. 797 746 786
e-mail: szkolenia@faber.edu.pl

ZAPISZ SIĘ