Kurs inseminacji – Kraków

Czas trwania: 30 godzin
System nauki: dziennie, zaocznie lub wieczorowo
Cena: 2500 zł (przy grupie minimum 4 osób)

W cenie zapewniamy:
• Wszystkie niezbędne narzędzia i przybory
• Materiały dydaktyczne

Dokumenty wymagane do zapisu:
• Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu)

Program kursu:
• Budowa żeńskich i męskich dróg rodnych
• Cykl płciowy
• Ciąża i poród
• Zajęcia praktyczne

Dokumenty po ukończeniu kursu:
• Certyfikat ukończenia kursu/szkolenia
• Zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN

Polecamy też kwalifikacyjny kurs zawodowy: technik weterynarii – Kraków!

Kontakt:
tel. 797 746 786
e-mail: szkolenia@faber.edu.pl

ZAPISZ SIĘ