Czas trwania: 60 h
System nauki: zaocznie
Cena: 1950 zł

W cenie zapewniamy:
• Wszystkie niezbędne materiały szkoleniowe

Dokumenty wymagane do zapisu:
• Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu)

Program kursu:
• Anatomia i fizjologia zwierząt
• Profilaktyka i leczenie chorób zwierząt w praktyce
• Podstawowe zabiegi weterynaryjne
• Asystowanie w pracy lekarza weterynarii
• Nagłe przypadki
• Pierwsza pomoc

Dokumenty po ukończeniu kursu:
• Certyfikat ukończenia kursu/szkolenia
• Zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN

Kontakt:
tel. 797 746 786
e-mail: szkolenia@faber.edu.pl

ZAPISZ SIĘ