TESTER OPROGRAMOWANIA ISTQB
(International Software Testing Qualifications Board)

We współczesnym skomputeryzowanym świecie różnorodne oprogramowanie jest niezbędne, by móc zwyczajnie funkcjonować w naszej rzeczywistości. Korzystamy z niego wszyscy począwszy od zakupów on-line, przez służbę zdrowia, rozrywkę, naukę, a na najróżniejszych wykonywanych przez nas profesjach kończąc. Każdy jednak program oddawany użytkownikom przydatny będzie tylko wtedy, gdy nie będzie zawierał błędów i funkcjonował zgodnie z jego przeznaczeniem.
Aplikację tworzą deweloperzy, ale to testerzy oprogramowania mają za zadanie wyszukiwanie wszelkich możliwych usterek, które spotkałby na swojej drodze zwykły użytkownik i przekazywanie wyników swojej pracy programistom. Dopiero w takim układzie możliwe jest oddanie użytkownikom aplikacji o jak najwyższej jakości.
Zdecydowana większość firm deweloperskich zatrudnia testerów lub z nimi współpracuje. Jest to niezwykle wszechstronna profesja, która od wykonujących ją wymaga nie tyle wiedzy programistycznej (jest ona przydatna, ale nie jest niezbędna), co umiejętności współpracy w grupie, cierpliwości i doskonałej organizacji czasu pracy.
Szczególnie cenni są ci testerzy, którzy wykonując różnego rodzaju testy typu „black-box” przetestują aplikację z punktu widzenia zwykłego użytkownika w taki sposób, o którym programista nigdy by nie pomyślał.


A jak wynagradzani są testerzy oprogramowania? Mediana zarobków młodszego testera waha się obecnie w granicach 5000 zł. Wraz ze wzrostem doświadczenia płace oczywiście rosną i na stanowiskach kierowniczych rozpoczynają się powyżej 10 tysięcy złotych
Z jednej strony ważne są cechy osobowości testera, z drugiej strony jego umiejętności, ale jest też i trzecia strona – w dzisiejszej branży IT niewielu pracodawców zatrudni osoby nieposiadające żadnego certyfikatu potwierdzającego choćby w części odpowiednie kwalifikacje. I tutaj w grę wchodzi najbardziej znany w branży testerskiej certyfikat – ISTQB, dostępny na kilku poziomach zaawansowania. Niniejszy kurs stanowi przygotowanie do uzyskania tego certyfikatu na poziomej podstawowym Foundation Level.

Dla kogo?
Szkolenie przeznaczone jest dla osób zdecydowanych zdawać egzamin ISTQB – Certified Tester Foundation Level  (ISTQB Certyfikowany Tester Poziomu Podstawowego). Przygotowanie do egzaminu ISTQB / ISEB to baza merytoryczna i praktyczna, która otwiera drogę do uzyskania najbardziej rozpoznawalnego w świecie IT certyfikatu testerskiego.
Cena kursu obejmuje egzamin na certyfikat ISTQB FL.

Czas trwania: 24 godzin
System nauki: 
dziennie, zaocznie, online 
Cena: 2200 PLN (w tym cena egzaminu)

W cenie zapewniamy:
• wszystkie niezbędne materiały szkoleniowe

Dokumenty wymagane do zapisu:
• Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu)

Program kursu:

1. Podstawy testowania oprogramowania:
– terminologia
– konieczność testowania
–  proces testowania.
2. Testowanie w kolejnych fazach projektu informatycznego:
–  modele wytwarzania oprogramowania
– poziomy testów
– typy i cele testów.
3. Statyczne techniki testowania:
– przegląd
– analiza statyczna.
4. Projektowanie testów:
– przypadki testowe
– techniki czarnej i białej skrzynki.
5. Zarządzanie procesem testowym:
– organizacja
– planowanie i kontrola
– zarządzanie konfiguracją
– ryzyko w testowaniu
– zarządzanie defektami.
6. Narzędzia w procesie testowania:
– rodzaje
– ewaluacja
– wdrożenie.
7. Egzaminy (testy) próbne

Dokumenty po ukończeniu kursu:
• Certyfikat ISTQB FL w języku polskim i angielskim
• Zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN

SPOSÓB ZAPISU

Kontakt:
tel. 797 746 786
e-mail: szkolenia@faber.edu.pl

ZAPISZ SIĘ

W ten sposób, rezerwujesz sobie miejsce na liście uczestników.
Po potwierdzeniu przez szkołę rozpoczęcia kursu, otrzymujesz informacje, o konieczności wpłacenia zaliczki w wysokości 200 zł do 7 dni na rachunek bankowy szkoły lub gotówką w sekretariacie szkoły.
Z potwierdzeniem przelewu zaliczki zapraszamy do sekretariatu szkoły celem wypełnienia wymaganych dokumentów przed rozpoczęciem kursu.

Dokumenty wymagane do zapisu:
• Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu)

PŁATNOŚĆ
Zaliczkę w wysokości 200 złotych należy wpłacić na konto firmy do 7 dni od momentu wysłania
formularza zgłoszeniowego będącego zamówieniem usługi, bądź osobiście w siedzibie:
FABER Centrum Szkoleniowe, ul. Karmelicka 43A/2 w Krakowie.

Pozostałą część płatności, należy wpłacić najpóźniej 2 dni przed rozpoczęciem kursu przelewem
lub w Sekretariacie placówki.
Jeżeli z powodu braku odpowiedniej liczby chętnych lub z innych przyczyn
ze strony organizatora, kurs zostanie odwołany, cała zaliczka zostanie zwrócona wpłacającemu.
Jeżeli rachunek ma być wystawiony na firmę, dane do rachunku muszą być przesłane w formularzu zgłoszeniowym.

DANE KONTA:
FABER Centrum Szkoleniowe
nr konta: 10 1750 0012 0000 0000 3992 7257
tytułem: imię i nazwisko, nazwa kursu.