Kurs grafiki komputerowej – Kraków

Kurs grafiki komputerowej jest dla wszystkich osób, które chcą rozwijać się w projektowaniu, grafice czy fotografii oraz dla pracowników agencji reklamowych czy osób zatrudnionych w marketingu, którzy samodzielnie chcieliby realizować swoje pomysły i projekty. Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy o funkcjonowaniu i użyteczności programów Adobe Photoshop, Corel Draw, Adobe Illustrator, In Design oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych i pokazanie możliwości wykorzystania programów dla potrzeb zawodowych oraz prywatnych. Kurs grafiki komputerowej (Kraków) organizowany przez nas składa się zarówno z wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej, która coraz częściej wymagana jest na rynku pracy.

Kurs grafiki komputerowej poziom I jest polecany osobom, które chcą rozpocząć przygodę z programami graficznymi. Będzie można zdobyć umiejętności z Adobe Photoshop oraz Corel Draw.
Kurs grafiki komputerowej poziom II jest polecany osobom, które są już bardziej wtajemniczeni w tajniki grafiki. Będzie można zdobyć umiejętności z programów Illustrator oraz In Design.

Dokumenty wymagane do zapisu:
• Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu)

Zapewniamy:
• Wszystkie niezbędne materiały
• Kameralne grupy
• Samodzielne stanowisko komputerowe


Grafika komputerowa – kurs – program szkolenia

I poziom – Corel Draw  + Adobe Photoshop 

Czas trwania: 50 h
System nauki: zaocznie lub wieczorowo
Cena: 1299 (min 3 osób w grupie)

I. Corel DRAW – (20h)
1. Interfejs programu Corel Draw
• Grafika rastrowa i wektorowa – specyfika, podobieństwa i różnice
• Najpopularniejsze formaty graficzne
• Arkusz roboczy Corela, personalizacja, paski, okna, dokery, skróty
• Otwieranie, zapisywanie i opcje dokumentu CDR.
• Menedżer obiektów i symboli – praca na warstwach
• Rodzaje widoków, dokumenty wielostronicowe
• Linijki, siatka, prowadnice – ustawienia
2. Podstawowe narzędzia edycyjne
• Rysowanie, przenoszenie, usuwanie obiektów
• Skalowanie, obracanie, pochylanie obiektów
• Duplikowanie obiektów (wszystkie metody)
• Ustawianie atrybutów konturu
• Rodzaje wypełnień, tworzenie własnych wypełnień
3. Precyzyjne transformacje obiektów
• Rozmiar i położenie
• Obrót i pochylanie
• Skala i lustro
4. Wyrównywanie i rozkład obiektów, modyfikowanie kształtu
• Grupowanie i łączenie
• Kształtowanie obiektów: część wspólna, przycinanie, spawanie
• Edycja krzywej Bezier’a, praca na węzłach
• Rozłączanie i łączenie obiektów
5. Tekst i obróbka tekstu w Corelu
• Formatowanie i edycja tekstu
• Rodzaje i atrybuty tekstu
• Dopasowywanie tekstu do ścieżki
6. Narzędzia wspomagające pracę w Corel Draw
• Wektoryzacja (trasowanie) grafik rastrowych
• Import formatów nie obsługiwanych przez program do grafiki wektorowej
• Wymiarowanie obiektów – rysunek techniczny
• Przygotowanie pliku do druku w formacie postscriptowym EPS
7. Efekty w formacie wektorowym

II. Adobe Photoshop – (30h)
1. Interfejs programu Adobe Photoshop
• Arkusz roboczy Photoshopa, personalizacja interfejsu, paski, okna, panele
• Otwieranie, zapisywanie i opcje dokumentu PSD.
• Linijki, siatka, prowadnice – ustawienia
• Definiowanie wielkości i rozdzielczości obrazu oraz obszaru roboczego
• Przygotowanie obrazu do druku i na stronę WWW
• Kadrowanie
2. Technika pracy na warstwach
• Tworzenie i edycja warstw (kopiowanie, usuwanie, zmiana kolejności)
• Blokowanie przezroczystości, położenia, pikseli
• Łączenie warstw, spłaszczanie obrazka
• Zmiana przezroczystości między warstwami, wyrównywanie warstw
• Zarządzanie warstwami za pomocą zestawów (folderów)
• Style warstwy, grupowanie i transformacje warstw
• Maskowanie
3. Selekcje
• Podstawowe narzędzia selekcyjne i ich ustawienia
• Operacje na selekcjach: wtapianie, wygładzanie, rozszerzanie, zawężanie, transformacja swobodna
• Zapisywanie zaznaczenia w kanale
• Zaznaczanie pikseli podobnych, zaznaczanie zakresu koloru
• Przenoszenie selekcji i warstw między obrazami
• Wypełnianie selekcji i obrys
4. Podstawowe narzędzia malarskie
• Pędzel, Ołówek, Gumka – zastosowanie i edycja
5. Praca z tekstem
• Formatowanie tekstu
• Praca z tekstem akapitowym
• Efekty tekstowe
6. Podstawy edycji i tonowania obrazu
• Rozjaśnianie, ściemnianie, nasycanie, wysycanie, smużenie
• Pieczątka (Stamp Tool), Łatka i inne…
• Palety kolorów: RGB, CMYK, LAB, HSB
• Omówienie kanałów
• Praca z obrazem czarno-białym
• Funkcje i narzędzia retuszerskie
7. Korekta kolorystyczna obrazu
• Automatyczna korekta obrazów
• Praca na poziomach jasności i Histogramie
• Korygowanie poziomów jasności za pomocą Curves
• Zmiana kolorów, nasycenia, jasności za pomocą Hue-Saturation
• Zmiana kolorów, nasycenia, jasności za pomocą Replace Color
• Filtrowanie korekcyjne i destrukcyjne
8. Ścieżki – tworzenie i edycja
• Przekształcanie ścieżek w selekcje i odwrotnie
• Narzędzia do edycji ścieżek
• Praca na węzłach
9. Funkcje grafiki internetowej
• Tworzenie animacji
• Tworzenie MAP „Cięcie” obrazków
• Tworzenie Rollover
10. Własny projekt reklamowy w formacie rastrowym

Dokumenty po ukończeniu kursu:
• Zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN
• Certyfikat ukończenia kursu / szkolenia

Kontakt:
tel. 797 746 786
e-mail: szkolenia@faber.edu.pl

ZAPISZ SIĘ

Poziom 2 – Illustrator + InDesign

Czas trwania: 40 h
System nauki: zaocznie lub wieczorowo
Cena: 1399 (min 3 osób w grupie)

Program szkolenia:
1. Illustrator – (20h)
• Wstęp do plików wektorowych
• Zapoznanie się z interfejsem programu
• Zapoznanie się z edytorem tekstu
• Obsługa plików rastrowych oraz trasowanie
• Zapoznanie się z punktami kontrolnymi
• Tworzenie oraz edycja wykresów
• Tworzenie przejść oraz edycja ścieżek
• Ćwiczenia Praktyczne
2. InDesign – (20h)
• Zapoznanie się z interfejsem programu
• Podstawy redagowania tekstu
• Dodawanie oraz edytowanie obiektów w tekście
• Tworzenie Ksiąg oraz podstawy działania na dokumentach
• Zapoznanie się z korektorem zawartości
• Działanie na teksturach, kolorach oraz gradientach
• Podstawy ustawień domyślnych oraz styli
• Wstawianie oraz edycja tabel
• Finalizowanie projektu oraz drukowanie

Dokumenty po ukończeniu kursu:
• Zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN
• Certyfikat ukończenia kursu / szkolenia

Kontakt:
tel. 797 746 786
e-mail: szkolenia@faber.edu.pl

ZAPISZ SIĘ