Opiekunka Środowiskowa – czesne 0 zł

Opiekunka środowiskowa 341204

Opis zawodu

Opiekunka środowiskowa pomaga osobie podopiecznej w codziennych czynnościach domowych, planowaniu i organizacji gospodarstwa domowego. Wykonuje czynności pielęgnacyjne i higieniczne u osób chorych i niesamodzielnych. Udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej, mobilizuje taką osobę do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań i zwiększania samodzielności życiowej.

Plan nauczania

Praktyki zawodowa 4 tygodnie ( 160h)
zajęcia prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu

Wiedza i umiejętności absolwenta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie opiekunka środowiskowa jest przygotowany do:

    1. sprawowania opieki nad osobą podopieczną w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa zdrowotnego i higieny osobistej;

 

    1. pomagania osobie podopiecznej w prowadzeniu gospodarstwa domowego w zakresie: gospodarowania budżetem, dokonywania zakupów, sporządzania posiłków,
      utrzymania porządku w domu oraz tworzenia optymalnych warunków życia;

 

  1. motywowania osoby podopiecznej do samodzielności oraz aktywności intelektualnej, fizycznej i społecznej.

Kwalifikacja: MS.05. Świadczenie usług opiekuńczych

Kwalifikacja : MS.05 Świadczenie usług opiekuńczych

ZAPISZ SIĘ