Harmonogram egzaminów

Harmonogram egzaminów zawodowych w sesji egzaminacyjnej czerwiec – lipiec 2020
podstawa programowa 2012 i 2017

Szczegółowe miejsca przeprowadzenia części praktycznej poszczególnych kwalifikacji dostępne są w Sekretariacie Szkoły.