Egzamin zawodowy

Deklaracje na egzamin zawodowy w sesji czerwiec/lipiec 2020, przyjmowane są do dnia 7 lutego 2020r.