Egzamin zawodowy

HARMONOGRAM  EGZAMINÓW:

Część pisemna 

data: 10.01.2019r.

RL.10 Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
godzina: 10:00

EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
godzina: 10:00

MG.14 Montaż i naprawa elementów i układów optycznych
godzina: 10:00

E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
godzina: 14:00

 

Część praktyczna

RL.10 Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
data: 09.01.2019r.
godzina: 09:00

EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
data: 09.02.2019r.
godzina: 08:00; 12:00; 16:00

MG.14 Montaż i naprawa elementów i układów optycznych
data: 11.01.2019r.;12.01.2019r.
godzina: 08:00; 12:00; 16:00

R.11 Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej
data: 09.01.2019r.
godzina: 13:00

A.36 Prowadzenie rachunkowości
data: 19.01.2019r.
godzina: 15:00