Powierzyliśmy prowadzenie zajęć dydaktycznych doświadczonym praktykom, specjalizującym się w danej dziedzinie. Doskonale przygotowana kadra pedagogiczna i dydaktyczną opracowuje i realizuje programy odpowiadające nieustannie zmieniającym się potrzebom rynku.

Oferujemy:

  • bardzo dobre przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,
  • świetnie wyposażone pracownie specjalistyczne,
  • praktyki i staże