Technik usług fryzjerskich – Kraków

Technik usług fryzjerskich to kierunek, który umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu fryzjerstwa. Ważne w tym zawodzie jest nabycie wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności, w celu wykonywania zabiegów fryzjerskich aż po kreowanie wizerunku klienta. Umiejętność łączenia oczekiwań klienta z estetyką i wizją wyglądu to zadanie osoby będącej technikiem usług fryzjerskich.

W tym zawodzie bardzo ważna jest precyzja, spostrzegawczość, zdolność szybkiego podejmowania decyzji, dobra kondycja fizyczna, sprawność manualna przy wykonywaniu zabiegów oraz wysoka kultura osobista. Osobą pracująca w tym zawodzie musi również dbać o wyposażanie stanowisk pracy w niezbędne narzędzia, przybory i materiały, musi śledzić modę i nowoczesne techniki fryzjerskie, stosując nowoczesne metody i środki fryzjersko-kosmetyczne.

Absolwent po ukończeniu tego kierunku będzie potrafił oceniać stan włosów i na podstawie przeprowadzonej diagnozy zaproponować wykonanie odpowiednich zabiegów na włosach, w tym pielęgnacje, właściwe strzyżenie, zabieg koloryzacji. Będzie potrafił wykorzystać do tego odpowiednie materiały fryzjerskie, narzędzia oraz specjalistyczną aparaturę. Absolwent będzie również posiadał umiejętność właściwej komunikacji z klientem, a także zarządzania zespołem, gdyby sam zdecydował się na otwarcie salonu fryzjerskiego.

Technik usług fryzjerskich w Krakowie – szczegóły

Kurs fryzjerski – Kraków – uczestnikiem może być każda osoba, która ukończyła 18 lat, bez względu na wykształcenie. Kursant może posiadać wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zawodowe (po Zasadniczej Szkole Zawodowej) lub średnie (nie wymagamy matury), jak również może być osobą pracującą, uczącą się lub studiującą.

Atrakcyjne czesne – zapytaj o szczegóły w sekretariacie!
Cykl kształcenia: 2 lata (4 semestry)
Tryb kształcenia: zaoczny (sobota – niedziela, 2 razy w miesiącu)

Dla zawodu technik usług fryzjerskich wyodrębniono następujące kwalifikacje:

FRK. 01. Wykonywanie usług fryzjerskich
Absolwent będzie przygotowany do:

 • prowadzenia konsultacji z klientem dotyczącej zakresu usługi fryzjerskiej,
 • doradzania w zakresie doboru koloru i odpowiedniej fryzury,
 • wykonywania pielęgnacji włosów i skóry głowy,
 • wykonywania nietrwałego i trwałego odkształcania włosów,
 • wykonywania strzyżenia włosów, golenia i formowania zarostu męskiego,
 • wykonywania zmiany koloru włosów,
 • wykonywania stylizacji fryzur.
 

FRK. 03 Projektowanie i wykonywanie fryzur
Absolwent będzie przygotowany do:

 • projektowania fryzur,
 • dokumentowania fryzur,
 • wykonywania fryzur na podstawie projektów.
 

Istnieje możliwość nauki na wybranej kwalifikacji.
Słuchacz już po zaliczeniu kwalifikacji FRK.01, uzyskuje tytuł fryzjera. Nie jest wymagane wykształcenie średnie. Należy pamiętać, że państwowy tytuł zawodowy technik usług fryzjerskich można uzyskać, posiadając wykształcenie średnie oraz po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminach z obu kwalifikacji: FRK.01 oraz FRK.03.

Dokumenty wymagane do zapisu na kurs fryzjerski (Kraków):

 • podanie o przyjęcie do szkoły (na druku otrzymanym po kontakcie z sekretariatem szkoły),
 • świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla (szkoły podstawowej 8-letniej lub gimnazjum, lub ZSZ, lub szkoły średniej),
 • dokument tożsamości (do wglądu),
 • 1 zdjęcie legitymacyjne,
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie do lekarza medycyny pracy do odbioru w sekretariacie szkoły przy zapisie).
technik usług fryzjerskich

Realizowane przedmioty

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 1. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
 2. Podstawy fryzjerstwa
 3. Nietrwałe odkształcenia włosów i formatowanie fryzur
 4. Zmiana koloru włosów
 5. Trwałe odkształcenia włosów
 6. Język angielski zawodowy


Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 1. Wykonywanie zabiegów pielęgnacji włosów, skóry głowy
 2. Strzyżenie damskie i męskie włosów oraz formowanie zarostu męskiego
 3. Projektowanie i dokumentowanie fryzur
 4. Wykonywanie fryzur na podstawie projektów


Praktyki zawodowe – 8 tygodni (280 h)
UWAGA: zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego oraz u pracodawcy

Praca i dokumenty po ukończeniu nauki

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik usług fryzjerskich, mający potwierdzoną kwalifikację FRK.01., dodatkowo po potwierdzeniu kwalifikacji FRK.03., może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik usług fryzjerskich.

Absolwenci znajdują pracę:

 • w salonach fryzjerskich,
 • zakładach fryzjerstwa damskiego i męskiego,
 • prowadzą własna działalność gospodarczą związana z fryzjerstwem i kreowaniem wizerunku,
 • salony odnowy biologicznej.

Absolwent FABER Centrum Kształcenia otrzyma:

 • zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów zawodowych na druku MEN,
 • świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (po zdaniu egzaminu),
 • dyplom w zawodzie technik usług fryzjerskich oraz suplement w języku polskim i angielskim (po zdaniu wszystkich egzaminów z kwalifikacji w zawodzie technik usług fryzjerskich).