Na czym polega praca technika optyka?

Praca technika optyka polega na dobieraniu, a także wykonywaniu okularów służących korekcji oraz zniwelowaniu zidentyfikowanych wad refrakcji. By to osiągnąć, optyk wykonuje pomiary oftalmiczne, naprawy i prace konserwacyjne wszystkich dostępnych typów okularów i pomocy służących korekcji wzroku. Główne zadania tego specjalisty skupiają się na wykonywaniu zleceń, w tym okularów korekcyjnych, dobieraniu najlepszych opraw oraz soczewek okularowych.

Zadaniami technika optyka jest konserwacja i naprawa przyrządów oraz aparatów optycznych. Musi dopasować i wymodelować okulary do twarzy danego klienta. Technik optyk wykonuje wszystkie naprawy uszkodzonych okularów, dobiera szkła korekcyjne, pomaga w wyborze. Optyk określa także wady refrakcji, następnie dobierając odpowiednią korektę. W punktach optycznych zajmuje się sprzedażą wszelkich produktów optycznych oraz galanterii optycznej np. etui do okularów, płynów do czyszczenia i konserwacji soczewek, okularów do ćwiczeń, ściereczki z alkoholem lub innych rzeczy. Wymagana będzie w tym zawodzie pełna sprawność manualna, gdyż dominują prace, które są wykonywane ręcznie,  przy zachowaniu najwyższej precyzji. Adekwatnie do dziedziny trzeba posiadać dobry wzrok i umiejętność rozróżniania kolorów, być spostrzegawczym, cierpliwym oraz komunikatywnym. Optyk pracuje samodzielnie lub w zespole, ale także często zakłada samodzielną firmę.

Technicy optycy mogą znaleźć zatrudnienie zarówno na stanowiskach produkcyjnych, jak i stanowiskach nadzoru technicznego procesów wytwarzania elementów i układów optyczno-mechanicznych a także w salonach i pracowniach optycznych .

Uczestnikiem kursu Technik Optyk może być każda osoba, która ukończyła 18 lat, bez względu na wykształcenie. Kursant może posiadać wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, średnie lub zawodowe (po Zasadniczej Szkole Zawodowej) jak również może być osobą pracującą, uczącą się lub studiującą.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy na technika optyka – szczegóły

Atrakcyjne czesne – zapytaj o szczegóły w sekretariacie
Cykl Kształcenia: 2 lata (4 semestry)
Forma kształcenia: zaocznie (sobota-niedziela, 2 weekendy w miesiącu)

Dla zawodu technik optyk obecnie* wyodrębniono następujące kwalifikacje:
MEP.02. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych
MEP.03. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych

Po uzyskaniu  pozytywnego wyniku na egzaminach z obu kwalifikacji MEP.02 i MEP.03 oraz mając wykształcenie średnie, uzyskuje się tytuł Technik Optyk.

Dokumenty wymagane do zapisu:
• Podanie o przyjęcie do szkoły (na druku dostępnym w Sekretariacie szkoły)
• Świadectwo ukończenia szkoły średniej
• Dokument tożsamości (do wglądu)
• 1 zdjęcie legitymacyjne
• Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie do lekarza medycyny pracy do odbioru w Sekretariacie szkoły przy zapisie)

* realizujemy podstawę programową obowiązującą od 01.09.2020 roku

Realizowane przedmioty

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym 
1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
2. Podstawy optyki
3. Język obcy zawodowy
4. Rozróżnianie wad wzroku i sposobów ich korekcji
5. Dopasowanie pomocy wzroków
6. Wykonywanie pomiarów optycznych
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
1. Wykonywanie układów i przyrządów optycznych
2. Montowanie i justowanie elementów układów i przyrządów optycznych
3. Naprawianie  elementów układów i przyrządów optycznych
4. Wykonywanie pomocy wzrokowych
5. Naprawa pomocy wzrokowych

Praktyka zawodowa 8 tygodni (280 h)

UWAGA: zajęcia praktyczne organizowane są w naszej pracowni optycznej, w ośrodkach kształcenia praktycznego oraz pracowniach szkolnych.

Dokumenty po ukończeniu nauki

Absolwenci znajdują pracę:
• w salonach optycznych
• w firmach produkujących sprzęt optyczny
• w firmach produkujących okulary
• w własnym gabinecie optycznym

Absolwent  FABER Centrum Kształcenia otrzyma:
• Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów zawodowych na druku MEN
• Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (po zdaniu egzaminu)
• Dyplom w zawodzie Technik Optyk oraz suplement w języku polskim i angielskim (po zdaniu wszystkich egzaminów z kwalifikacji w zawodzie Technik Optyk)

Kwalifikacja MEP.02. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych

W zakresie kwalifikacji: MEP.02. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych Absolwent będzie przygotowany do:
• przygotowywania materiałów i elementów optycznych do montażu,
• montowania i demontowania elementów, układów i przyrządów optycznych,
• naprawiania i justowania elementów, układów i przyrządów optycznych

Kwalifikacja MEP.03.Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych

W zakresie kwalifikacji: MEP.03. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych, Absolwent będzie przygotowany do:
• wykonywania pomiarów w optyce okularowej,
• udzielania informacji w zakresie posługiwania się pomocami wzrokowymi,
• wykonywania i naprawy pomocy wzrokowych.

technik-optyk