Nauka  na kierunku technik mechanik polega na przyswojeniu teorii oraz praktyki  w celu przygotowania do wykonywania zawodu technik mechanik. Zawiera to obsługę zaawansowanych maszyn, urządzeń, wykonywanie prac projektowych, produkcyjnych a także remontowo–instalacyjnych wyposażenia technicznego. Zdobędziecie w trakcie nauki umiejętności praktycznej obsługi narzędzi do komputerowego wspomagania produkcji w ramach zajęć. Nasza pracownia informatyczna została wyposażona w specjalistyczne oprogramowanie, którego działanie opiera się na wspieraniu procesów kreślenia oraz projektowania.

Czym będziesz mógł się zajmować po podjęciu pracy?

Technik mechanik będzie miedzy innymi organizował oraz nadzorował produkcję, prace montażowe, naprawcze a także konserwacyjne maszyn oraz urządzeń,  takich jak pompy, sprężarki, dmuchawy, pompy próżniowe, ssawy, wentylatory i klimatyzatory, przekładnie, napędy, zawory, maszyny do dozowania, roboty i inne. Technik mechanik inicjuje rozruch, nadzoruje oraz sprawdza aparaturę kontrolno-pomiarową. Jako specjalista zajmuje się także wykrywaniem oraz usuwaniem awarii i uszkodzeń, zgłaszając danemu serwis

Technicy mechanicy mogą znaleźć zatrudnienie zarówno na stanowiskach produkcyjnych, jak i stanowiskach nadzoru technicznego procesów wytwarzania maszyn i urządzeń, w tym także pojazdów samochodowych. Technicy mechanicy pracują przeważnie w przemyśle, lecz także w budownictwie, górnictwie, komunikacji i transporcie, rolnictwie, usługach i w różnych innych dziedzinach gospodarki.

Kurs na technika mechanika – szczegóły

Atrakcyjne czesne – o szczegóły zapytaj w sekretariacie
Cykl Kształcenia
: 2 lata (4 semestry)
Tryb kształcenia: zaoczny (sobota-niedziela, 2 razy w miesiącu)

Dla zawodu technik mechanik obecnie* wyodrębniono następujące kwalifikacje:
MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń (wcześniej M.17 lub MG.17)
MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń. (wcześniej MG.44 lub M.44)

* realizujemy podstawę programową obowiązującą od 01.09.2020 roku

Po uzyskaniu kwalifikacji MEC.03 można uzyskać tytuł mechanik (nie jest wymagane wykształcenie średnie)
Po uzyskaniu  kwalifikacji MEC.03 i MEC.09 oraz mając wykształcenie średnie, uzyskuje się tytuł technik mechanik.

Dokumenty wymagane do zapisu:
• Podanie o przyjęcie do szkoły (na druku dostępnym w Sekretariacie szkoły)
• Świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla (szkoły podstawowej 8-letniej lub gimnazjum lub ZSZ lub szkoły średniej)
• Dokument tożsamości (do wglądu)
• 1 zdjęcie legitymacyjne
• Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie do lekarza medycyny pracy do odbioru w Sekretariacie szkoły przy zapisie)

Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz świadectwo z kwalifikacji, wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową.  Aby uzyskać tytuł zawodowy, należy mieć ukończoną minimum zasadniczą szkołę zawodową.

Realizowane przedmioty

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:
1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
2. Podstawy obróbki ręcznej i maszynowej oraz montażu
3. Podstawy procesów produkcyjnych
4. Język angielski zawodowy

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:
1. Obsługa maszyn i urządzeń
2. Montaż maszyn i urządzeń
3. Organizowanie procesów technologicznych obróbki i montażu i demontażu części maszyn i urządzeń
4. Nadzorowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń

Praktyka zawodowa 280 h (8 tygodni)

UWAGA: zajęcia praktyczne organizowane są w centrach kształcenia zawodowego, w ośrodkach kształcenia praktycznego oraz szkolnych pracowniach mechanicznych.

* realizujemy podstawę programową obowiązującą od 01.09.2020 roku

Absolwent kursu w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wytwarzania części maszyn i urządzeń
2) dokonywania montażu maszyn i urządzeń
3) instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń
4) obsługiwania maszyn i urządzeń
5) organizowania procesu produkcji

Absolwenci znajdują pracę:
• w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego
• w zakładach projektowania maszyn
• w zakładach produkcyjnych i usługowych
• na stacjach obsługi pojazdów samochodowych

Absolwent FABER Centrum Kształcenia otrzyma:
• Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów zawodowych na druku MEN
• Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (po zdaniu egzaminu)
• Dyplom w zawodzie technik mechanik oraz suplement w języku polskim i angielskim (po zdaniu wszystkich egzaminów z kwalifikacji w zawodzie technik mechanik)

Absolwent szkoły w zakresie kwalifikacji MEC.03. powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:
• montowania maszyn i urządzeń;
• obsługiwania maszyn i urządzeń;
• instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń.

Absolwent szkoły w zakresie kwalifikacji MEC.09. powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:
• organizowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń;
• nadzorowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń

technik mechanik
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.