Technik logistyk (Kraków) – kwalifikacje, warunki uzyskania tytułu

Technik logistyk jest odpowiedzialny za nadzorowanie dostawy towaru do klienta. Obsługuje transport towarów z wykorzystaniem programów informatycznych oraz dąży do optymalizacji kosztów wysyłki produktów. Aktualnie jest to jeden z bardziej poszukiwanych zawodów na rynku pracy, dlatego nie mogło tego kierunku zabraknąć w naszej szkole kształcenia. Wiedza przekazywana w tym zakresie przez naszych specjalistów jest na najwyższym poziomie.

Dla zawodu technik logistyk obecnie* wyodrębniono następujące kwalifikacje:
SPL.01. Obsługa magazynów
SPL.04. Organizacja transportu

* realizujemy podstawę programową MEN obowiązującą od 01.09.2020 roku

Istnieje możliwość nauki na wybranej kwalifikacji.
Tytuł zawodowy technik logistyk można uzyskać wyłącznie po zrealizowaniu obu kwalifikacji.

Dokumenty wymagane do zapisu:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (na druku dostępnym w sekretariacie szkoły),
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • dokument tożsamości (do wglądu),
 • 1 zdjęcie legitymacyjne,
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie do lekarza medycyny pracy do odbioru w sekretariacie szkoły przy zapisie).


Aby wziąć udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz świadectwo z kwalifikacji, wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową. 
Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, ale nie jest wymagana matura.

Szczegóły dotyczące kierunku technik logistyk w Krakowie

Atrakcyjne czesne – szczegóły w sekretariacie!
Cykl kształcenia
: 2 lat (4 semestry)
Tryb kształcenia: zaoczny (sobota-niedziela, 2 weekendy w miesiącu)

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 2. Podstawy logistyki
 3. Organizowanie pracy magazynu
 4. Przechowywanie zapasów
 5. Zabezpieczenie majątku
 6. Język angielski zawodowy
 7. Planowanie procesów transportowych
 8. Organizowanie procesów transportowych

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym – praktyki zawodowe

 1. Przyjmowanie i wydawanie zapasów
 2. Obsługiwanie klientów i kontrahentów
 3. Dokumentowanie realizacji procesów transportowych
 4. Praktyki zawodowa 8 tygodni (280 h)

UWAGA: zajęcia praktyczne organizowane są w naszej pracowni komputerowej, w ośrodkach kształcenia praktycznego oraz szkolnych pracowniach komputerowych.


Wiedza i umiejętności absolwenta

Absolwent po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych na rynku pracy:
• przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów z magazynu,
• monitorowania poziomu i stanu zapasów,
• obsługiwania programów magazynowych,
• prowadzenia dokumentacji magazynowej,
• monitorowania procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych,
• planowania procesów transportowych,
• organizowania procesów transportowych,
• dokumentowania procesów transportowych.

Absolwenci znajdują pracę:
• w firmach transportowych,
• w firmach spedycyjnych i kurierskich,
• w firmach logistycznych.

Absolwent  FABER Centrum Kształcenia otrzyma:
• zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów zawodowych na druku MEN,
• świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (po zdaniu egzaminu),
• dyplom w zawodzie technik logistyk oraz suplement w języku polskim i angielskim (po zdaniu wszystkich egzaminów z kwalifikacji w zawodzie technik logistyk).

 
technik logistyk
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.