Technik architektury krajobrazu – kurs (Kraków)

Zawód technik architektury krajobrazu jest obecnie zawodem poszukiwanym na europejskich rynkach pracy.

Technik architektury krajobrazu to kierunek, który umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu projektowania krajobrazu, w tym projektowania ogrodów i innych terenów zieleni miast i obszarów wiejskich. Ważne w tym zawodzie jest nabycie wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności i metod projektowania przestrzeni, dobierając odpowiednie rośliny, tworząc z nich niepowtarzalne kompozycje roślinne. To zawód dla tych, którzy świetnie czują się w otoczeniu przyrody i mają pomysły oraz potrzebę zagospodarowania terenu pięknymi kompozycjami z roślin.

Absolwent po ukończeniu tego kierunku, będzie posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania, wykonawstwa i pielęgnacji obiektów zieleni oraz produkcji roślin ozdobnych i materiału szkółkarskiego. Kurs architektury krajobrazu – Kraków – zapisz się już dziś!

Uczestnikiem kursu może być każda osoba, która ukończyła 18 lat, bez względu na wykształcenie. Kursant może posiadać wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zawodowe (po Zasadniczej Szkole Zawodowej) lub średnie (nie wymagamy matury), jak również może być osobą pracującą, uczącą się lub studiującą.

Kurs architektury krajobrazu – szczegóły 

Atrakcyjne czesne – zapytaj o szczegóły w sekretariacie
Cykl kształcenia: kwalifikacja OGR.03 – 15 miesięcy, kwalifikacja OGR.04 – 10 miesięcy
Tryb kształcenia: zaoczny (sobota – niedziela, 2 razy w miesiącu)

Dla zawodu architektury krajobrazu wyodrębniono następujące kwalifikacje:

OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu.

W zakresie kwalifikacji: OGR.03 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury, absolwent będzie przygotowany do:

 • dobierania roślin ozdobnych do urządzania obiektów architektury krajobrazu,
 • opracowywania projektów roślinnych w obiektach architektury krajobrazu,
 • urządzania i pielęgnowania roślinnych obiektów architektury krajobrazu.
 

W zakresie kwalifikacji: OGR.04 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu, absolwent będzie przygotowany do:

 • dobierania obiektów małej architektury krajobrazu do terenów zieleni,
 • opracowywania projektów obiektów małej architektury krajobrazu,
 • budowania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu.
 

Istnieje możliwość nauki na wybranej kwalifikacji.

Należy pamiętać, że państwowy tytuł zawodowy technik architektury krajobrazu można uzyskać, posiadając wykształcenie średnie oraz po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminach z obu kwalifikacji: OGR.03 oraz OGR.04

Dokumenty wymagane do zapisu:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (na druku otrzymanym po kontakcie z sekretariatem szkoły),
 • świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla (szkoły podstawowej 8-letniej, gimnazjum, ZSZ lub szkoły średniej),
 • dokument tożsamości (do wglądu),
 • 1 zdjęcie legitymacyjne,
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie do lekarza medycyny pracy do odbioru w sekretariacie szkoły przy zapisie).
Technik architektury krajobrazu

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 1. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
 2. Podstawy architektury krajobrazu
 3. Dobieranie roślin do urządzania obiektów architektury krajobrazu
 4. Urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
 5. Dobieranie obiektów małej architektury krajobrazu do terenów zieleni
 6. Język angielski zawodowy
 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 1. Opracowanie projektów roślinnych w obiektach architektury krajobrazu
 2. Dobieranie metod i środków ochrony roślin zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin
 3. Opracowanie projektów obiektów małej architektury krajobrazu
 4. Budowanie i konserwacja obiektów małej architektury krajobrazu
 

Praktyki zawodowe 8 tygodni (280 h)
UWAGA: zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego oraz u pracodawcy

Dokumenty po ukończeniu nauki

Absolwenci znajdują pracę:

 • w biurach projektów i urbanizacji,
 • w przedsiębiorstwach nadzorujących tereny zielone,
 • placówkach ochrony przyrody,
 • mogą prowadzić własna działalność gospodarczą związaną z projektowaniem ogrodów,
 • studiach florystyki.
 

Absolwent FABER Centrum Kształcenia otrzyma:

 • zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów zawodowych na druku MEN,
 • świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (po zdaniu egzaminu),
 • dyplom w zawodzie technik architektury krajobrazu oraz suplement w języku polskim i angielskim (po zdaniu wszystkich egzaminów z kwalifikacji).