Monter zabudowy – kurs w Krakowie

Kształcenie w zawodzie Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie przygotowuje do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

  • montowania systemów suchej zabudowy,
  • wykonywania robót malarskich,
  • wykonywania robót posadzkarskich,
  • wykonywania robót okładzinowych.

W zawodzie Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie wskazano kwalifikacje:
BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

monter zabudowy

Wiedza i umiejętności absolwenta

Absolwent kursu będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. montowania systemów suchej zabudowy
  2. wykonywania robót malarskich
  3. wykonywania robót tapeciarskich
  4. wykonywania robót posadzkarskich
  5. wykonywania robót okładzinowych