Cukiernik – Kraków

Cukiernik jest niezwykłą osobą, która została obdarzona zapałem kulinarnym, zmysłem smaku oraz niesamowitą, bogatą i artystyczną wyobraźnią. Ważną uroczystość najlepiej podkreśli przepięknie udekorowane ciasto lub kolorowe, przystrojone ciasteczka. Jeśli kochasz wypieki, masz artystyczną duszę i chciałbyś zostać cukiernikiem, zapisz się na kurs cukierniczy w Krakowie! Zajęcia odbywają się pod okiem profesjonalistów, co pomoże Ci zdobyć praktyczne umiejętności i zdobyć rzetelne podstawy pracy cukiernika.

Praca w zawodzie cukiernik polega nie tylko na wytwarzaniu różnego asortymentu ciast, ciastek, tortów i deserów, ale również na tworzeniu dekoracji wyrobów gotowych. Cukiernik produkując wyroby cukiernicze, a w szczególności wyroby cukiernicze trwałe, posługuje się specjalistycznymi maszynami i urządzeniami, które w czasie kursu cukierniczego musi poznać i umieć je obsługiwać. Wiedzę i umiejętności będzie mógł wykorzystać, podejmując pracę w zakładach przemysłowych. Dekoracje cukiernicze tworzone są głównie ręcznie i wymagają zdolności manualnych oraz plastycznych. 

Dlaczego wybrać kurs cukierniczy (Kraków)?

Ten zawód będzie strzałem w dziesiątkę także z tego powodu, że dzięki niemu będziemy mieli wiele możliwości podjęcia pracy. Zapotrzebowanie pojawia się prawie we wszystkich cukierniach, wielu restauracjach, dobrych hotelach, specjalistycznych firmach zajmujących się produkcją słodyczy czy też w zyskujących na popularności oraz powszechności manufakturach słodyczy, gdzie możemy doświadczyć niesamowitych pokazów wytwarzania kolorowych lizaków, tabliczek, cukierków, ciasteczek oraz innych smakołyków. Kurs daje podstawy do założenia własnej działalności gospodarczej i przyjmowania zleceń na wypieki na indywidualne zamówienie klientów, dotyczące takich wydarzeń, jak śluby, komunia, chrzciny, urodziny etc. 

Cukiernik w Krakowie jest dobrym i szanowanym zawodem, jednak praca wiąże się zazwyczaj z rannym trybem życia, „na wczesną, pierwszą zmianę”. Trzeba ciągle szlifować i doskonalić swoje umiejętności dla dalszego rozwoju, by budować markę, a także wciąż śledzić nowinki ze świata cukierniczego, by móc w pełni odpowiadać na potrzeby wszystkich klientów. Kurs cukierniczy – Kraków – zapraszamy do zapisów!

Kwalifikacyjny kurs zawodowy na cukiernika w Krakowie – szczegóły

Atrakcyjne czesne – zapytaj o szczegóły w sekretariacie
Cykl kształcenia: 2 lata (4 semestry)
Forma kształcenia: zaocznie (sobota-niedziela, 2 razy w miesiącu)

Dla zawodu cukiernik wyodrębniono obecnie* kwalifikację:
SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych

Egzamin potwierdzający kwalifikację SPC.01. odbywać się będzie po semestrze III.

Po uzyskaniu kwalifikacji SPC.01 można uzyskać tytuł cukiernika (nie jest wymagane wykształcenie średnie).
Słuchacz po uzyskaniu kwalifikacji SPC.01 oraz uzupełnieniu o kwalifikacje SPC.07 i mając wykształcenie średnie, może uzyskać tytuł Technik technologii żywności.

Dokumenty wymagane do zapisu na kierunek cukiernik – Kraków:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (na druku dostępnym w sekretariacie szkoły),
 • świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla (szkoły podstawowej 8-letniej, gimnazjum, ZSZ lub szkoły średniej),
 • dokument tożsamości (do wglądu),
 • 1 zdjęcie legitymacyjne,
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie do lekarza medycyny pracy do odbioru w sekretariacie szkoły przy zapisie).
 

Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz świadectwo z kwalifikacji, wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową.
Aby uzyskać tytuł zawodowy, należy mieć ukończoną minimum zasadniczą szkołę zawodową.

* realizujemy podstawę programową MEN obowiązującą od 01.09.2020 roku

cukiernik

Kurs cukierniczy - program kursu

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 2. Podstawy przemysłu spożywczego
 3. Obsługiwanie maszyn i urządzeń w produkcji wyrobów cukierniczych
 4. Magazynowanie surowców, półproduktów i wyrobów cukierniczych
 5. Język angielski zawodowy

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 1. Sporządzanie półproduktów i wyrobów cukierniczych
 2. Dekorowanie, konfekcjonowanie i dystrybucja wyrobów cukierniczych

Praktyka zawodowa: 4 tygodnie (140 h)

UWAGA: zajęcia praktyczne realizowane są w centrach kształcenia zawodowego, w ośrodkach kształcenia praktycznego oraz szkolnych pracowniach gastronomicznych.

Wiedza i umiejętności absolwenta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie cukiernik w Krakowie jest przygotowany do:

 • stosowania maszyn i urządzeń w produkcji wyrobów cukierniczych,
 • magazynowania surowców, półproduktów i wyrobów cukierniczych,
 • sporządzania półproduktów i wyrobów cukierniczych,
 • wykonywania dekoracji wyrobów cukierniczych.
 

Absolwenci znajdują pracę w:

 • cukierniach i ciastkarniach,
 • zakładach przetwórstwa spożywczego, produkujących wyroby cukiernicze.
 

Absolwent kierunku cukiernik w FABER Centrum Kształcenia w Krakowie otrzyma:

 • zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów zawodowych na druku MEN,
 • świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (po zdaniu egzaminu),
 • dyplom w zawodzie cukiernik oraz suplement w języku polskim i angielskim (po zdaniu egzaminu z kwalifikacji w zawodzie cukiernik).