Technik Rachunkowości – Kraków

Technik rachunkowości 431103

Opis zawodu

Umiesz liczyć więc licz na siebie i wybierz zawód technik rachunkowości – Kraków

Jesteś osobą bardzo zorganizowaną i wysoce precyzyjną, cechuje Cię umysł ścisły a pragniesz mieć pewne zatrudnienie, to technik rachunkowości jest zawodem stworzonym dla Ciebie. Po tym kierunku posiądziesz specjalistyczną wiedzę, która ułatwi Ci nie tylko znaleźć stabilnego zatrudnienia, lecz także założenie własnej firmy oraz zarządzaniu kosztami w codziennym życiu. Na technika rachunkowości jest zapotrzebowanie w każdej firmie i z takim zawodem z pewnością znajdziesz zatrudnienie w działach księgowych i instytucjach finansowych.

Jakie umiejętności zyskasz kończąc technika rachunkowości?

Technik rachunkowości jest przygotowany do prowadzenia rachunkowości w jednostce organizacyjnej; potrafi stosować narzędzia rachunkowości finansowej, kontrolować i kwalifikować dowody do księgowania, zastosować oprogramowanie księgowe do ewidencji operacji gospodarczych i sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego oraz przeprowadzić analizę finansową i ocenić kondycję finansową jednostki organizacyjnej. Ponadto potrafi sporządzić dokumentację pracowniczą i rozliczyć wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych.

W zakresie rozliczeń z instytucjami publicznoprawnymi potrafi sporządzać ewidencje i deklaracje podatkowe oraz dokumenty dotyczące rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Wiedza z zakresu rachunkowości połączona z umiejętnościami praktycznymi daje podstawy do zajmowania wysokich stanowisk w przedsiębiorstwach, organizacjach gospodarczych, instytucjach finansowych, jednostkach finansów publicznych, kancelariach doradczych i audytorskich oraz biurach rachunkowych.

Atrakcyjne czesne – szczegóły w sekretariacie
Cykl Kształcenia: 2 lata (4 semestry)
Forma kształcenia: zaocznie (sobota-niedziela, 2 weekendy w miesiącu)

Istnieje możliwość nauki na wybranej kwalifikacji.
Państwowy tytuł zawodowy Technik Rachunkowości można uzyskać wyłącznie po zrealizowaniu dwóch kwalifikacji.

Dla zawodu technik rachunkowości obecnie wyodrębniono następujące kwalifikacje:
EKA.07. Prowadzenie rachunkowości
EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Dokumenty wymagane do zapisu :

 • Podanie o przyjęcie do szkoły (na druku dostępnym w Sekretariacie szkoły)
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • Dokument tożsamości (do wglądu)
 • 2 zdjęcia (legitymacyjne)
 • Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie do lekarza medycyny pracy do odbioru w Sekretariacie szkoły przy zapisie)

Realizowane przedmioty

Praktyki zawodowa 4 tygodnie (160h)
*zajęcia prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu

UWAGA: zajęcia praktyczne organizowane są w naszej pracowni komputerowej oraz pracowniach szkolnych.

Wiedza i umiejętności Absolwenta

Absolwenci znajdują pracę:

 • W działach księgowych i finansowych firm
 • w biurach rachunkowych
 • w firmach audytujących
 • w kancelariach doradczych
 • w jednostkach finansów publicznych

Absolwent FABER Centrum Kształcenia otrzyma:

 • Świadczenie o ukończeniu szkoły policealnej na druku MEN
 • Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (po zdaniu egzaminu)
 • Dyplom w zawodzie Technik Rachunkowości oraz suplement w języku polskim i angielskim (po zdaniu egzaminów z kwalifikacji)

Kwalifikacja EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

KwalifikacjaEKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych


ZAPISZ SIĘ