Technik Informatyk – Kraków (z e-commerce)

Technik informatyk 351203

Opis zawodu

Sprostaj wymaganiom jakie stawia XXI wiek i podejmij edukację na kierunku technik informatyk – Kraków i okolice

Technik informatyk jest ciekawym, niezwykle twórczym oraz prestiżowym a przy tym bardzo dobrze płatnym zawodem dla osób cechujących się pomysłowością i dynamicznych. Naszym priorytetem jako szkoły policealnej jest przygotowanie podopiecznych w charakterze specjalistów w swojej dziedzinie, by realizowali zadania jakie stawia przed nimi ich profesja. Technik informatyk jest poszukiwanym zawodem nie tylko w naszym kraju ale również (i przede wszystkim) na zagranicznych rynkach pracy. Ci specjaliści są zatrudniani bez problemu w dziedzinach przemysłu i firmach wszelkiego typu. Możesz także pomyśleć na otwarciem własnej firmy informatycznej świadczącej usługi różnego typu.

Co zyskasz dzięki ukończeniu kierunku i wybraniu specjalistycznej profesji technika informatyka?

Technik informatyk to zawód umożliwiający podjęcie pracy w branży informatycznej. Technik informatyk przygotowuje stanowiska komputerowe z urządzeniami peryferyjnymi do pracy, diagnozuje je i naprawia. Tworzy projekty lokalnych sieci komputerowych i administruje nimi. Tworzy strony internetowe i bazy danych oraz administruje nimi.

Jak wcześniej zostało wspomniane na rynku krajowych jak również innych krajach na całym świecie utrzymuję się niezwykle duże zapotrzebowanie na wyspecjalizowanych pracowników z sektora informatycznego. Przeprowadzone niedawno prognozy rynku pracowniczego jasno pokazują, że ten zawód będzie utrzymywał się a nawet rósł w rankingu najbardziej pożądanego zawodu wśród pracodawców. Ta specjalistyczna profesja roztacza więc przed przyszłym absolwentem perspektywy i możliwości odniesienia sukcesu prywatnego jak i zawodowego. Informatyka jest na tyle specyficzna, że pozwala na połączenie zawodu ze swoim hobby, które będzie generowało dodatkowe zadowolenie i satysfakcję z samorealizacji.

Technik informatyk to zawód umożliwiający podjęcie pracy w niezwykle prężnie rozwijającej się branży informatycznej i dostanie nowych ofert pracy. Dziś niemal każde przedsiębiorstwo i urząd uzależnione są od sprzętu IT posiadające systemy operacyjne i sieci informatycznych, w związku z czym zapotrzebowanie na specjalistów z tej branży jest ogromne.
Technik informatyk przygotowuje stanowiska komputerowe z urządzeniami peryferyjnymi do pracy, diagnozuje je i naprawia. Projektuje lokalne sieci komputerowe i administruje nimi. Tworzy strony internetowe, bazy danych oraz administruje stronami i aplikacjami.

Atrakcyjne czesne –  szczegóły w Sekretariacie Szkoły
Cykl Kształcenia: 2 lata (4 semestry)
Forma kształcenia: zaocznie (sobota-niedziela, 2 weekendy w miesiącu)

Istnieje możliwość nauki na wybranej kwalifikacji.
Państwowy tytuł zawodowy Technik Informatyk można uzyskać wyłącznie po zrealizowaniu dwóch kwalifikacji.

Dla zawodu technik informatyk obecnie wyodrębniono następujące kwalifikacje:
EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Dokumenty wymagane do zapisu :

 • Podanie o przyjęcie do szkoły (na druku dostępnym w Sekretariacie szkoły)
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • Dokument tożsamości (do wglądu)
 • 2 zdjęcia (legitymacyjne)
 • Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie do lekarza medycyny pracy do odbioru w Sekretariacie szkoły przy zapisie)

Plan nauczania

Praktyki zawodowa 4 tygodnie ( 160h)
*zajęcia prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu

UWAGA: zajęcia praktyczne organizowane są w naszej pracowni komputerowej, w ośrodkach kształcenia praktycznego oraz szkolnych pracowniach komputerowych.

Wiedza i umiejętności absolwenta

Absolwenci znajdują pracę:

 • w firmach administrujących sieciami komputerowymi
 • w firmach informatycznych i sklepach komputerowych
 • w działach obsługi informatycznej
 • jako administratorzy danych

Absolwent FABER Centrum Kształcenia otrzyma:

 • Świadczenie o ukończeniu szkoły policealnej na druku MEN
 • Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (po zdaniu egzaminu)
 • Dyplom w zawodzie Technik Informatyk oraz suplement w języku polskim i angielskim (po zdaniu wszystkich egzaminów z kwalifikacji)
 • Zaświadczenie na druku MEN o ukończeniu kursu: elementy e-commerce

Kwalifikacja EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
Technik informatyk wykonuje projekt okablowania strukturalnego lokalnej sieci komputerowej. Dobiera urządzenia sieciowe, komputery, medium transmisyjne oraz oprogramowanie systemowe i narzędziowe do pracy w sieci lokalnej. Montuje elementy lokalnej sieci komputerowej według projektu. Instaluje i konfiguruje urządzenia sieciowe i sieciowe systemy operacyjne. Odpowiada za właściwe działanie lokalnej sieci komputerowej. Projektuje i wykonuje modernizację lokalnej sieci komputerowej. Administruje zasobami i użytkownikami lokalnej sieci komputerowej. Podłącza sieć lokalną do Internetu i zabezpiecza przepływ danych w sieci. Nadzoruje organizacją pracy podczas montażu. Przygotowuje do pracy systemy komputerowe z oprogramowaniem systemowym i narzędziowym. Przygotowuje i konfiguruje urządzenia peryferyjne. Doradza klientowi w zakresie konfiguracji i modernizacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych. Odpowiada za konserwacje urządzeń techniki komputerowej w czasie ich okresu użytkowania.

Kwalifikacja EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych
Technik informatyk projektuje i wykonuje strony internetowe, sklepy internetowe i systemy zarządzania treścią. Buduje dynamiczne witryny wykorzystujące internetowe bazy danych i usługi zdalnych serwerów. Tworzy aplikacje, skrypty i aplety wykonywane po stronie klienta oraz serwera. Administruje aplikacjami i witrynami internetowymi. Projektuje i tworzy bazy danych. Doradza klientowi w oprawie graficznej i strukturze budowanej strony. Tworzy i obrabia grafikę, dźwięk i filmy na potrzeby stron internetowych. Zabezpiecza strony internetowe oraz bazy danych. Monitoruje i testuje witryny i aplikacje internetowe. Konfiguruje i naprawia lokalne i internetowe bazy danych. Nadzoruje prace projektowe i wykonawcze dotyczące aplikacji internetowych i baz danych. Prowadzi działalność gospodarczą usługową w zakresie baz danych i aplikacji internetowych.


ZAPISZ SIĘ