Technik Elektryk – Kraków

Technik elektryk 311303

Informacje o kierunku

Praktyczny, ciekawy i pożądany zawód czyli technik elektryk – Kraków i okolice

W dzisiejszych czasach, nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie życia bez energii elektrycznej, która napędza prawie wszystko, co nam znane i bez czego nie wyobrażamy sobie życia. Od naszego domu, poprzez wszystkie sprzęty RTV i AGD, kończąc na tak pozornie prostych rzeczach jak smartfony, e-papierosy czy zyskujący na popularności samochód elektryczny, który ma szansę w niedługim czasie zdominować rynek motoryzacyjny. Nie będzie więc śmiałym stwierdzenie, że technik elektryk to profesjonalista na którego zapotrzebowanie było, jest i będzie, co rzutuje na niezaprzeczalną wysoką pozycję na obecnym rynku pracy, nie tylko w Krakowie, ale też w innych miejscowościach. Czynności wykonywane przez technika elektryka zapewniają ciągłe oraz prawidłowe działanie sieci energetycznych, a co za tym stoi wszystkich maszyn, sprzętów i urządzeń do niej podłączonej i przez nią zasilanych/ładowanych, a osobom z nich korzystających zapewniają bezpieczeństwo elektryczne.

Z czym związana jest ta profesja?

Praca technika elektryka wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ponieważ czynności wykonywane przez elektryka zapewniają bezpieczeństwo osobom korzystającym z sieci energetycznych lub maszyn i urządzeń elektrycznych. Technik elektryk przygotowany jest do projektowania, wykonywania, diagnozowania stanu, dokonywania napraw instalacji elektrycznej oraz maszyn i urządzeń zasilanych prądem elektrycznym. Zawód technik elektryk, jest odpowiedzią na dzisiejsze zapotrzebowanie fachowców, jak również stanowi zawód przyszłości, oferując przy tym naprawdę wiele wyzwań oraz możliwości realizacji samego siebie. Osoba, która posiada kwalifikacje przypisane do technika elektryka, zostaje wyposażona w pełni aktualną wiedzę i kompletne umiejętności zawodowe, ale rozwijana jest w niej potrzeba oraz świadomość stałego doskonalenia się, zdobywania uprawnień dających nowe możliwości. Kierunek ten poszerza horyzonty a także daje możliwość realizowania się w satysfakcjonującej pracy. Dzięki niej bez problemu założysz i poprowadzisz własną firmę w branży elektrycznej w Krakowie i nie tylko.

Atrakcyjne czesne – zapytaj o szczegóły w Sekretariacie
Cykl Kształcenia: kwalifikacja ELE.02 (13 miesięcy); kwalifikacja ELE.05 (10 miesięcy)
Forma kształcenia: zaocznie (sobota-niedziela, 2 razy w miesiącu)

Dla zawodu technik elektryk obecnie* wyodrębniono następujące kwalifikacje:
ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych (wcześniej E.07 i E.08, EE.05).
ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych (wcześniej E.24, EE.26)

Po uzyskaniu kwalifikacji ELE.02 można uzyskać tytuł elektryk (nie jest wymagane wykształcenie średnie).
Po uzyskaniu  kwalifikacji ELE.02 i ELE.05 oraz mając wykształcenie średnie, uzyskuje się tytuł technik elektryk.

Do typowych zadań i czynności wykonywanych przez technika elektryka należą:
-projektowanie instalacji i sieci elektrycznych,
-montaż i naprawa instalacji elektrycznej i elektronicznej,
-instalowanie i obsługiwanie maszyn i urządzeń elektrycznych oraz układów energoelektronicznych,
-wykonywanie przeglądów technicznych instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,
-lokalizowanie uszkodzeń, dokonywanie napraw, konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,
-diagnozowanie stanu izolacji urządzeń i maszyn elektrycznych,
-konserwacja i naprawa linii napowietrznych i kablowych,
-konserwacja i naprawa układów automatyki,
-wykonywanie przyłączeń urządzeń elektrycznych(m.in. oświetlenie, ogrzewanie elektryczne),
-prace elektro-instalatorskie,
-prace montażowe i eksploatacyjne w układach automatyki, zabezpieczeń, sygnalizacji i pomiarów,
-eksploatacja urządzeń ochrony odgromowej i środków ochrony przepięciowej w obiektach budowlanych i sieciach elektroenergetycznych,
-prowadzenie prac zgodnie z dokumentacją techniczną,
-prowadzenie nadzoru nad funkcjonowaniem sieci,
-naprawa i przezwajanie silników elektrycznych,
-naprawa uszkodzonych elementów w rozdzielniach energii elektrycznej,
-elektromechanika samochodowa,
-organizowanie i wykonywanie prac w zakładach energetycznych, elektrowniach i sieciach elektroenergetycznych.

Dokumenty wymagane do zapisu:
-Podanie o przyjęcie do szkoły (na druku dostępnym w Sekretariacie szkoły)
-Świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla (szkoły podstawowej 8-letniej lub gimnazjum lub ZSZ lub szkoły średniej)
-Dokument tożsamości (do wglądu)
-1 zdjęcie legitymacyjne
-Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie do lekarza medycyny pracy do odbioru w Sekretariacie szkoły przy zapisie)

Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz świadectwo z kwalifikacji, wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową.

* realizujemy podstawę programową MEN obowiązującą od 01.09.2020 roku

Realizowane przedmioty

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
1.Bezpieczeństwo i higiena pracy
2.Podstawy elektrotechniki
3.Język angielski zawodowy
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
1.Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji elektrycznych
2.Montaż, uruchamianie i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
3.Eksploatacja instalacji elektrycznych
4.Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych

Praktyki zawodowa 8 tygodni (280h)

UWAGA: zajęcia praktyczne organizowane są w centrach kształcenia zawodowego, w ośrodkach kształcenia praktycznego oraz szkolnych pracowniach elektryczno-elektronicznych.

Wiedza i umiejętności absolwenta

Absolwent placówki kształcącej w zawodzie technik elektryk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1)wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
2)montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
3)wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych;
4)eksploatowania instalacji elektrycznych;
5)eksploatowania maszyn i urządzeń elektrycznych.

Absolwenci znajdują pracę:
• w zakładach energetycznych, w elektrowniach, hutach, ,kopalniach, na kolei
• w firmach projektujących i montujących instalacje alarmowe
• w firmach naprawiających sprzęt elektryczny
• w zakładach usługowych i naprawiających sprzęt gospodarstwa domowego

Absolwent  FABER Centrum Kształcenia  otrzyma:
• Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów zawodowych na druku MEN
• Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie ( po zdaniu egzaminu )
• Dyplom w zawodzie technik Elektryk oraz suplement w języku polskim i angielskim ( po zdaniu wszystkich egzaminów z kwalifikacji w zawodzie technik elektryk)

ZAPISZ SIĘ