Czas trwania: 20 godzin
System nauki: dziennie, zaocznie 

Cena: 795 zł

W cenie zapewniamy:
• wszystkie niezbędne materiały szkoleniowe,
• egzamin UDT.

Dokumenty wymagane do zapisu:
• Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu)

Program kursu:

  • Wiadomości o Dozorze Technicznym
  • Wiadomości z zakresu BHP
  • Wiadomości z zakresu  ładunkoznawstwa
  • Typy stosowanych wózków jezdniowych
  • Budowa wózków jezdniowych
  • Czynności operatora przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu pracy
  • Bezpieczna wymiana butli gazowych
  • Zajęcia praktyczne

Dokumenty po ukończeniu kursu: 

  • certyfikat ukończenia kursu/szkolenia, 
  • świadectwo UDT.


Kontakt:
tel. 797 746 786
e-mail: szkolenia@faber.edu.pl

ZAPISZ SIĘ