Nasz kurs świetnie przygotowuje osoby zainteresowane podjęciem pracy na stanowisku magazyniera. Dziś każdy pracodawca chce zatrudniać w swojej firmie osoby odpowiednio przeszkolone a konkurencja na rynku pracy dotyczy nie tylko pracodawców, którzy poszukują najlepszych pracowników jak i kandydatów chcących znaleźć satysfakcjonująca ich posadę.
Pracodawcy chętnie przyjmują osoby, które przeszły już odpowiednie szkolenia i mogą się nimi pochwalić w swoim CV. Rośnie zapotrzebowanie na magazynierów z uprawnieniami do obsługi wózka widłowego!

Czas trwania:
System nauki:
Cena:

W cenie zapewniamy:
• Wszystkie niezbędne materiały szkoleniowe

Dokumenty wymagane do zapisu:
• Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu)

Program kursu:
• Wprowadzenie: wyposażenie magazynu
• Organizacja prac magazynowych
• Zapasy – ich cel i funkcja
• Wydawanie towarów z magazynu
• Dokumentacja: prowadzenie, obieg dokumentów, systemy komputerowe w gospodarce magazynowej, fakturowanie komputerowe
• Wózki jezdniowe- ich typy i budowa
• Zasady BHP
• Ładunkoznawstwo
• Dozór techniczny
• Zajęcia praktyczne

Dokumenty po ukończeniu kursu:
• Certyfikat ukończenia kursu/szkolenia
• Zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN

Kontakt:
tel. 797 746 786
e-mail: szkolenia@faber.edu.pl

ZAPISZ SIĘ