Kurs refrakcji (Kraków) jest dedykowany dla czynnych zawodowo optyków okularowych, ortoptystów, którzy chcą uzyskać dodatkowe umiejętności dotyczące badania wad wzroku i dokonywania pomiarów optometrycznych.

Kurs refrakcji – Kraków – najważniejsze informacje

Celem kursu jest nabycie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej z zakresu refrakcji. Szkolenie obejmuje głównie ćwiczenia praktyczne.

Czas trwania: 50 godzin
System nauki: zaocznie (sobota-niedziela)
Cena: 1895 zł (przy grupie min. 6 osób)

Dla słuchaczy oraz absolwentów naszej szkoły cena specjalna: 1695 zł!

W cenie zapewniamy:
• sprzęt i materiały wykorzystywane podczas kursu,
• przerwę kawową.

Dokumenty wymagane do zapisu:
• dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu).

Program kursu refrakcji w Krakowie:

 • rozróżnianie i zdefiniowanie wady wzroku,
 • astygmatyzm i sposoby jego korekcji,
 • przeprowadzanie wywiadu z pacjentem,
 • rozpoznawanie patologii/nieprawidłowości wymagających leczenia i kierowania do specjalisty okulisty,
 • badanie refrakcji oczu,
 • czytanie recepty okularowej,
 • podstawowe pojęcia łacińskie używane w optyce i okulistyce,
 • zasady doboru okularów – wskazania i przeciwwskazania dotyczące rodzajów opraw okularowych,
 • rodzaje i zasady doboru soczewek okularowych,
 • zasada działania i obsługi: autorefraktometru, pupilometru, foroptera, kasety okulistycznej, frontofokometru,
 • sposoby przeprowadzania i interpretacji testów:

– metoda Maddoxa,
– tablice Ishihary,
– test Amslera,
– określenie oka dominującego,
– cover – test,
– dysocjacja pryzmatyczna, 

 • procedura doboru korekcji okularowej,
 • refrakcja obiektywna w zarysie; skiaskopia i refraktometria,
 • refrakcja subiektywna w teorii i praktyce; kaseta okulistyczna i foropter,
 • metodę Dondersa,
 • zastosowanie  testów:

– optotypy Landolta,
– optotypy Snellena,
– tablica Snellena do bliży,
– test czerwono zielony (duochromatyczny)
– cylinder Jacksona,
– tarcza Greena,
– figura promienista Snellena,
– tarcza Friedenwalda,
– test „solniczka”
– test Wilmsa,

 • zastosowanie pomocy dla słabowidzących,
 • interpretowanie na podstawie testu dwubarwnego prawidłowość doboru soczewek okularowych,
 • sprawdzanie na podstawie testu prawidłowego widzenia obuocznego,
 • zasady i sposoby przeprowadzenia testu przymglenia,
 • zasady i sposób interpretacji balansu obuocznego (test zdwojenia),
 • zastosowanie addycji w presbyopii,
 • stosowanie ekwiwalentu sferycznego,
 • zapisywanie wyniku badania i wydanie zalecenia dotyczące okularów,
 • dezynfekcja urządzeń i narzędzi,
 • profilaktyka prawidłowego widzenia i ochrony oczu,
 • postępowanie z pacjentem niepełnosprawnym, starszym.
 

Dokumenty po ukończeniu kursu:
• certyfikat ukończenia kursu/szkolenia
• zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN

Miejsce prowadzenia kursu:
FABER Centrum Szkoleniowe, ul. Karmelicka 43A/2, 31-128 Kraków

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Kontakt:
tel. 797 746 786
e-mail: szkolenia@faber.edu.pl

SPOSÓB ZAPISU
Wypełnij formularz zgłoszeniowy:

ZAPISZ SIĘ

W ten sposób rezerwujesz sobie miejsce na liście uczestników. Po potwierdzeniu przez szkołę rozpoczęcia kursu otrzymujesz informację o konieczności wpłacenia zaliczki.

PŁATNOŚĆ
Zaliczkę w wysokości 200 złotych należy wpłacić na konto firmy do 7 dni od momentu wysłania formularza zgłoszeniowego będącego zamówieniem usługi, bądź osobiście w siedzibie:
FABER Centrum Szkoleniowe, ul. Karmelicka 43A/2 w Krakowie

Z potwierdzeniem przelewu zaliczki zapraszamy do sekretariatu szkoły celem wypełnienia wymaganych dokumentów przed rozpoczęciem kursu. Pozostałą część płatności, należy wpłacić najpóźniej 2 dni przed rozpoczęciem kursu przelewem lub w sekretariacie placówki.

Jeżeli z powodu braku odpowiedniej liczby chętnych lub z innych przyczyn ze strony organizatora kurs zostanie odwołany, cała zaliczka zostanie zwrócona wpłacającemu. Jeżeli rachunek ma być wystawiony na firmę, dane do rachunku muszą być przesłane w formularzu zgłoszeniowym.

DANE KONTA:
FABER Centrum Szkoleniowe
nr konta: 10 1750 0012 0000 0000 3992 7257
tytułem: imię i nazwisko, nazwa kursu.

Kontakt:
tel. 797 746 786
e-mail: szkolenia@faber.edu.pl