Kurs medyczny na asystenta osoby niepełnosprawnej w Krakowie

Bardzo wiele osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności potrzebuje i poszukuje kogoś, kto pomoże im nie tylko doraźnie, ale wesprze zarówno w wykonywaniu codziennych czynności, jak i w funkcjonowaniu w życiu społecznym. Zapraszamy do zapisu na kurs, który w profesjonalny sposób przygotuje każdego do wsparcia osoby niepełnosprawnej w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Jak realizowany jest kurs: asystent osoby niepełnosprawnej?

Kurs na asystenta osoby niepełnosprawnej może być realizowany na zasadzie nauki dziennej, zaocznej lub wieczorowej, a nawet w formie zdalnej w ramach wykładów online, dzięki czemu każdy nasz kursant może dostosować tryb szkolenia do obowiązków zawodowych. Program kursu „Asystent osoby niepełnosprawnej” został tak opracowany, by w sposób kompleksowy poruszał tematykę związaną z potrzebami osób niepełnosprawnych. Harmonogram kursu obejmuje więc nie tylko tematy związane działaniami pielęgnacyjno-opiekuńczymi, ale również fizjologię, procesy psychiczne i komunikacyjne, pierwszą pomoc przedmedyczną czy też metody aktywizacji osób niepełnosprawnych.

Po ukończeniu kursu zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu: procesów psychicznych człowieka, procesów komunikacji z osobami niepełnosprawnymi, anatomii człowieka, udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowie i życia, chorób i zaburzeń, rehabilitacji osoby niepełnosprawnej, działań pielęgnacyjno-opiekuńczych, aktywizacji osoby niepełnosprawnej.

Szczegóły dotyczące kursu

Liczba godzin: 30 h
Cena: 895 zł

Program kursu:

  • aspekty psychologiczno-socjologiczne,
  • anatomia, patologia i pierwsza pomoc,
  • asystent osoby niepełnosprawnej – organizacja pracy i kompetencji,
  • opieka nad osobą niepełnosprawną,
  • aktywizacja osoby niepełnosprawnej.


W cenie zapewniamy 
wszystkie niezbędne materiały szkoleniowe.

Dokumenty po ukończeniu kursu: 

  • certyfikat ukończenia kursu,
  • zaświadczenie MEN.

Dokumenty wymagane do zapisu:

• dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu).

Kontakt:
tel. 797 746 786
e-mail: szkolenia@faber.edu.pl

ZAPISZ SIĘ