Osoby z niepełnosprawnością intelektualną wymagają specjalistycznej opieki. Bardzo ważna jest pomoc osób, które są w odpowiedni sposób przeszkolone. Kurs organizowany przez nas nauczy jak prowadzić terapie zajęciową dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, jak okazywać wsparcie oraz przygotuje do ewentualnego podjęcia pracy w miejscach takich, jak m.in.: Ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze, Środowiskowe Domy Samopomocy, Domy Pomocy Społecznej, Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej.

GALERIA PRAC – prace naszych słuchaczy oraz kursantów

Czas trwania: 30 godzin
System nauki: zaocznie lub wieczorowo
Cena: 1500 zł

W cenie zapewniamy:
• materiały wykorzystywane podczas kursu

Dokumenty wymagane do zapisu:
• Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu)

Program kursu:
• Niepełnosprawność intelektualna: charakterystyka, stopnie, diagnoza wstępna
• Aspekty prawne dotyczące niepełnosprawności
• Zasady funkcjonowania WTZ i ŚDS
• Cele i zadania terapii zajęciowej
• Metody pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną
• Dokumentacja w terapii zajęciowej (indywidualny plan rehabilitacji)
• Prowadzenie warsztatów praktycznych

Dokumenty po ukończeniu kursu:
• Certyfikat ukończenia kursu/szkolenia
• Zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN

Kontakt:
tel. 797 746 786
e-mail: szkolenia@faber.edu.pl