Podstawowe wiadomości z botaniki, metody uprawy,  gatunki roślin stosowanych w terenach zieleni, rodzaje terenów zieleni, prace wykonywane przy ich zakładaniu i pielęgnacji, rodzaje dokumentacji sporządzanych dla terenów zieleni, zasady BHP przy obsłudze maszyn i narzędzi ogrodniczych oraz przy stosowaniu nawozów i środków ochrony roślin, organizacja pracę na stanowisku roboczym, dokumentacja techniczną, przyrządy pomiarowe, prace ogrodnicze, narzędzia ogrodnicze i sprzęt mechaniczny.

Liczba godzin: 30 h

Cena: 1795 zł dla słuchaczy i absolwentów FABER 

Program kursu

 • Budowanie nawierzchni w sąsiedztwie drzew. Schody ogrodowe. Murki ogrodowe. Pergole. Sposoby oświetlenia ogrodów.
 • Rośliny drzewiaste (przewożenie, przechowywanie, sadzenie, przesadzanie, pora, odstępy, głębokość sadzenia).
 • Cięcie drzew i krzewów ozdobnych.
 • Zakładanie żywopłotów.
 • Pora cięcia, technika cięcia Nawożenie drzew i krzewów.
 • Ważniejsze gatunki roślin używanych do zakładania ogrodów.
 • Zakładanie i nawożenie trawników. Rodzaje trawników.
 • Zakładanie kwietników. Rabaty bylinowe.
 • Dekoracje roślinne w pojemnikach.
 • Nawadnianie roślin.
 • Narzędzia ogrodnicze – sposób użytkowanie, BHP.
 • Podstawowe zasady projektowania, dokumentacja techniczna.
 • Prace ogrodowe w terenie.

W cenie zapewniamy:

 • wszystkie niezbędne materiały szkoleniowe.

Dokumenty po ukończeniu kursu: 

 • zaświadczenie MEN, 
 • certyfikat ukończenia kursu. 

Dokumenty wymagane do zapisu:

 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu).