Terapia przez sztukę stosowana jest jako terapia lecznicza wspomagająca proces leczenia. Wspiera leczenie osób w każdym wieku, pomaga przemóc trudności społeczne i emocjonalne związane m.in z niepełnosprawnością, chorobą, traumą. Wspomaga leczenie przy problemach fizycznych, poznawczych oraz neurologicznych. Terapię stosuje się w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Czas trwania: 70 h 
System nauki:  zaocznie lub wieczorowo
Cena: 1799 zł 

W cenie zapewniamy:
• Niezbędne materiały szkoleniowe

Dokumenty wymagane do zapisu:
• Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu)

Program kursu:
1. Muzykoterapia: 10 h
2. Taniec w terapii: 20 h
•Elementy terapii tańcem i ruchem
•Tańce narodowe: polonez, krakowiak kujawiak
3. Plastyka w terapii: 10 h
4. Teatr w terapii: 30 h
•Tworzenie scenariusza
•Tworzenie dekoracji
•Tworzenie kostiumów
•Próby do przedstawienia
•Występ

Dokumenty po ukończeniu kursu:
• Certyfikat ukończenia kursu/szkolenia
• Zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN

Kontakt:
tel. 797 746 786
e-mail: szkolenia@faber.edu.pl

ZAPISZ SIĘ