Technik weterynarii

Technik weterynarii 324002

Opis zawodu

Technik weterynaryjny sprawuje opiekę nad zwierzętami w warunkach ambulatoryjnych i stacjonarnych, wykonuje zabiegi sanitarno-higieniczne i fizykoterapeutyczne. Pobiera próby do badań laboratoryjnych oraz wykonuje badania kliniczne, które są niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy.
Może wykonywać podstawowe badania analityczne tkanek i płynów na potrzeby diagnostyczne. Może udzielać pierwszej pomocy zwierzętom. Do zadań technika weterynarii należy także asystowanie przy zabiegach weterynaryjnych, lekarzowi weterynarii.

Wiedza i umiejętności Absolwenta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik weterynarii powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych :

1) prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących oraz wykonywania zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt;
2) wykonywania czynności pomocniczych dotyczących diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt;
3) wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt;
4) wykonywania czynności pomocniczych z zakresu zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego oraz czynności pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;
5) wykonywania czynności pomocniczych w trakcie prowadzenia badań przedubojowych zwierząt oraz w poubojowym badaniu mięsa;

Kwalifikacja R.9. Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt

R.9. Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt

Kwalifikacja R.10. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych

R.10. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych

Kwalifikacja R.11. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej

R.11. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej


ZAPISZ SIĘ