Technik weterynarii

Technik weterynarii 324002

Opis zawodu

Kochasz zwierzęta i chcesz im pomagać?

Wybierz zawód technik weterynarii – Kraków

Technik weterynarii to osoba posiadająca uprawnienia do wykonywania konkretnych czynności, nie wymagających specjalistycznej wiedzy medycznej, która jest wykorzystywana przez weterynarza

Jego głównymi zadaniami będzie opiekowanie się zwierzętami w warunkach ambulatoryjnych oraz stacjonarnych, podawanie leków dostępnych bez recepty oraz tych przypisanych przez weterynarza, wykonywanie zabiegów o charakterze sanitarno-higienicznych i fizykoterapeutycznym, pobieranie próbek przeznaczonych do analizy laboratoryjnej a także wykonywanie wszelkich badań, które będą niezbędne technikowi do udzielenia wymaganej pierwszej pomocy. Właśnie pierwszej pomocy może udzielać zwierzętom gdy sprawa dotyczy złamania, zadławienia, zranienia, porodu lub niedyspozycji żołądkowo-jelitowych. Pełni rolę asystenta przy operacjach i zabiegach chirurgicznych a także podczas sekcji zwłok zwierząt.

Gdzie będziesz pracował jak technik weterynaryjny?

Technik weterynarii będzie więc pracował samodzielnie gdzie jego kompetencje pokrywają się ze stawianymi zadaniami i jako asystent weterynarza w ośrodkach leczniczych dla zwierząt, w zoologicznych ogrodach, schroniskach, fermach i zakładach hodowlanych, w przetwórstwie spożywczym czy nadzorze sanitarno-weterynaryjnym. Nasz absolwent będzie mógł między innymi znaleźć zatrudnienie jako specjalista od zabiegów kosmetycznych zwierząt.

Uzyskane wykształcenie daje możliwości na samodzielne założenie i skuteczne prowadzenie gospodarstwa rolniczego albo podjęcie zatrudnienia w wielkich firmach w dziedzinie agrobiznesu.

Plan nauczania

Praktyki zawodowa 4 tygodnie ( 160h)
*zajęcia prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu

Wiedza i umiejętności Absolwenta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik weterynarii powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych :

1) prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących oraz wykonywania zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt;
2) wykonywania czynności pomocniczych dotyczących diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt;
3) wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt;
4) wykonywania czynności pomocniczych z zakresu zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego oraz czynności pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;
5) wykonywania czynności pomocniczych w trakcie prowadzenia badań przedubojowych zwierząt oraz w poubojowym badaniu mięsa;

Kwalifikacja RL.10. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt

RL.10. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt

Kwalifikacja RL.11. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych oraz kontroli nadzoru weterynaryjnego

RL.11. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych oraz kontroli nadzoru weterynaryjnego

 


ZAPISZ SIĘ