Technik optyk KKZ

Technik optyk 325302

Opis zawodu

Zajmij się wzrokiem zawodowo zostając specjalistą jakim jest technik optyk – Kraków

Praca technika optyka polega na dobieraniu, a także wykonywaniu okularów służących korekcji oraz innych metod służących zlikwidowania lub zniwelowania zidentyfikowanych wad refrakcji. By to osiągnąć, optyk wykonuje pomiary oftalmiczne, równolegle wykonując naprawy i prace konserwacyjne wszystkich dostępnych typów okularów i pomocy służących korekcji wzroku. Główne zadania tego specjalisty skupiają się na wykonywaniu zleceń a w tym okularów korekcyjnych, dobieraniu najlepszych opraw oraz soczewek okularowych.

Co robi technik optyk i na czym ta praca polega?

Kolejnymi zadaniami technika optyka będzie konserwacja i naprawa przyrządów oraz aparatów optycznych. Będzie musiał dopasować i wymodelować okulary do twarzy danego klienta. Technik optyk wykona wszystkie naprawy uszkodzonych okularów, dobiera szkła korekcyjne, pomaga w wyborze. Optyk określi także wady refrakcji, następnie dobierając odpowiednią korektę. W punktach optycznych zajmuje się sprzedażą wszelkich produktów optycznych oraz galanterii optycznej jak dla przykładu etui do okularów, płyny do czyszczenia i konserwacji soczewek, okulary do ćwiczeń, ściereczki z alkoholem lub z mikrofibry i inne. Wymagana będzie w tym zawodzie pełna sprawność manualna, gdyż dominują prace, które są wykonywane ręcznie przy zachowaniu najwyższej precyzji. Adekwatnie do dziedziny trzeba posiadać dobry wzrok i umiejętność rozróżniania kolorów, być spostrzegawczym, cierpliwym oraz komunikatywnym. Optyk pracuje samodzielnie lub w zespole, ale także często zakłada samodzielną firmę.

Kwalifikacje:
M.14. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych
M.30. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych

Wiedza i umiejętności Absolwenta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik optyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) wykonywania i naprawiania elementów i układów optycznych;
2) wykonywania pomiarów oftalmicznych;
3) udzielania instruktażu w zakresie dobierania pomocy wzrokowych i posługiwania się nimi;
4) wykonywania i naprawiania pomocy wzrokowych.

Kwalifikacja M.14. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych

M.14. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych
Program M.14:

  1. Przygotowywanie materiałów i elementów optycznych do montażu
  2. Wykonywanie elementów układów, przyrządów optycznych i optoelektronicznych
  3. Montowanie i demontowanie elementów układów i przyrządów optycznych
  4. Naprawianie i justowanie elementów układów i przyrządów optycznych

Kwalifikacja M.30. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych

M.30. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych
Program M.30:

  1. Określanie wad wzroku i sposobów ich korekcji
  2. Wykonywanie pomiarów oftalmicznych
  3. Dobieranie pomocy wzrokowych
  4. Wykonywanie pomocy wzrokowych
  5. Naprawianie pomocy wzrokowych
ZAPISZ SIĘ