Technik optyk KKZ

Technik optyk 325302

Opis zawodu

Technik Optyk wykonuje pomiary wad wzroku za pomocą odpowiednich przyrządów, dobiera okulary korekcyjne i inne pomoce wzrokowe, dokonuje napraw i konserwacji wszystkich typów okularów. Absolwenci tego kierunku bez problemu znajdą pracę w salonach i pracowniach optycznych, a także w gabinetach optometrystycznych.

Kwalifikacje:
M.14. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych
M.30. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych

Wiedza i umiejętności Absolwenta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik optyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) wykonywania i naprawiania elementów i układów optycznych;
2) wykonywania pomiarów oftalmicznych;
3) udzielania instruktażu w zakresie dobierania pomocy wzrokowych i posługiwania się nimi;
4) wykonywania i naprawiania pomocy wzrokowych.

Kwalifikacja M.14. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych

M.14. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych
Program M.14:

  1. Przygotowywanie materiałów i elementów optycznych do montażu
  2. Wykonywanie elementów układów, przyrządów optycznych i optoelektronicznych
  3. Montowanie i demontowanie elementów układów i przyrządów optycznych
  4. Naprawianie i justowanie elementów układów i przyrządów optycznych

Kwalifikacja M.30. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych

M.30. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych
Program M.30:

  1. Określanie wad wzroku i sposobów ich korekcji
  2. Wykonywanie pomiarów oftalmicznych
  3. Dobieranie pomocy wzrokowych
  4. Wykonywanie pomocy wzrokowych
  5. Naprawianie pomocy wzrokowych
ZAPISZ SIĘ