Technik informatyk

technik informatyk 351203

Opis zawodu

Sprostaj wymaganiom jakie stawia XXI wiek i podejmij edukację na kierunku technik informatyk – Kraków i okolice

Technik informatyk jest ciekawym, niezwykle twórczym oraz prestiżowym a przy tym bardzo dobrze płatnym zawodem dla osób cechujących się pomysłowością i dynamicznych. Naszym priorytetem jako szkoły policealnej jest przygotowanie podopiecznych w charakterze specjalistów w swojej dziedzinie, by realizowali zadania jakie stawia przed nimi ich profesja. Technik informatyk jest poszukiwanym zawodem nie tylko w naszym kraju ale również (i przede wszystkim) na zagranicznych rynkach pracy. Ci specjaliści są zatrudniani bez problemu w dziedzinach przemysłu i firmach wszelkiego typu. Możesz także pomyśleć na otwarciem własnej firmy informatycznej świadczącej usługi różnego typu.

Co zyskasz dzięki ukończeniu tego kierunku?

Technik informatyk to zawód umożliwiający podjęcie pracy w branży informatycznej. Technik informatyk przygotowuje stanowiska komputerowe z urządzeniami peryferyjnymi do pracy, diagnozuje je i naprawia. Projektuje lokalne sieci komputerowe i administruje nimi. Tworzy strony internetowe i bazy danych oraz administruje nimi.

Jak wcześniej zostało wspomniane na rynku krajowych jak również innych krajach na całym świecie utrzymuję się niezwykle duże zapotrzebowanie na wyspecjalizowanych pracowników z sektora informatycznego. Przeprowadzone niedawno prognozy rynku pracowniczego jasno pokazują, że ten zawód będzie utrzymywał się a nawet rósł w rankingu najbardziej pożądanego zawodu wśród pracodawców. Ta specjalistyczna profesja roztacza więc przed przyszłym absolwentem perspektywy i możliwości odniesienia sukcesu prywatnego jak i zawodowego. Informatyka jest na tyle specyficzna, że pozwala na połączenie zawodu ze swoim hobby, które będzie generowało dodatkowe zadowolenie i satysfakcję z samorealizacji.

 

Dla zawodu technik informatyk wyodrębniono następujące kwalifikacje:
E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

Wiedza i umiejętności absolwenta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych;
2) projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami;
3) projektowania baz danych i administrowania bazami danych;
4) tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.

Kwalifikacja: E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

Program E.12:

  1. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy
  2. Użytkowanie urządzeń peryferyjnych komputera osobistego
  3. Naprawa komputera osobistego

Słuchacz po kwalifikacji E.12. planuje konfiguracje, dobiera podzespoły i montuje z nich komputery. Nadzoruje organizacją pracy podczas montażu. Przygotowuje do pracy systemy komputerowe z oprogramowaniem systemowym i narzędziowym. Przygotowuje i konfiguruje urządzenia peryferyjne. Doradza klientowi w zakresie konfiguracji i modernizacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych. Odpowiada za konserwacje urządzeń techniki komputerowej w czasie ich okresu użytkowania. Zabezpiecza, rekonfiguruje i utrzymuje w optymalnej wydajności systemy operacyjne. Wykonuje zadania serwisowe polegające na diagnozowaniu i usuwaniu usterek komputera osobistego, urządzeń peryferyjnych i systemu operacyjnego. Monitoruje pracę systemów komputerowych. Wycenia i  kosztorysuje konfiguracje systemów komputerowych oraz ich konserwacje i naprawy. Dba o aspekty ekologiczne na stanowisku pracy (recycling) oraz o bezpieczeństwo i higienę pracy. Potrafi zorganizować i prowadzić sklep komputerowy, serwis czy hurtownię komputerową.

Kwalifikacja: E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

Program E.13:

  1. Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej
  2. Konfigurowanie urządzeń sieciowych
  3. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

Słuchacz po kwalifikacji E.13 wykonuje projekt okablowania strukturalnego lokalnej sieci komputerowej. Dobiera urządzenia sieciowe, komputery, medium transmisyjne oraz oprogramowanie systemowe i narzędziowe do pracy w sieci lokalnej. Montuje elementy lokalnej sieci komputerowej według projektu. Instaluje i konfiguruje urządzenia sieciowe i sieciowe systemy operacyjne. Odpowiada za właściwe działanie lokalnej sieci komputerowej. Projektuje i wykonuje modernizację lokalnej sieci komputerowej. Administruje zasobami i użytkownikami lokalnej sieci komputerowej. Podłącza sieć lokalną do Internetu i zabezpiecza przepływ danych w sieci. Nadzoruje politykę bezpieczeństwa danych osobowych w postaci elektronicznej. Diagnozuje i naprawia awarie występujące w lokalnej sieci komputerowej. Organizuje pracę podczas montażu sieci i jej naprawy przestrzegając zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Nadzoruje procesami projektowania, montażu i naprawy lokalnej sieci komputerowej. Jest przygotowany do prowadzenia działalności usługowej dotyczącej lokalnej sieci komputerowej.

Kwalifikacja: E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

Kwalifikacja: E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

Program E.14:

  1. Tworzenie stron internetowych
  2. Tworzenie baz danych i administrowanie bazami danych
  3. Tworzenie aplikacji internetowych

Słuchacz po kwalifikacji E.14 projektuje i wykonuje strony internetowe, sklepy internetowe i systemy zarządzania treścią. Buduje dynamiczne witryny wykorzystujące internetowe bazy danych i usługi zdalnych serwerów. Tworzy aplikacje, skrypty i aplety wykonywane po stronie klienta oraz serwera. Administruje aplikacjami i witrynami internetowymi. Projektuje i tworzy bazy danych. Doradza klientowi w oprawie graficznej i strukturze budowanej strony. Tworzy i obrabia grafikę, dźwięk i filmy na potrzeby stron internetowych. Zabezpiecza strony internetowe oraz bazy danych. Monitoruje i testuje witryny i aplikacje internetowe. Konfiguruje i naprawia lokalne i internetowe bazy danych. Nadzoruje prace projektowe i wykonawcze dotyczące aplikacji internetowych i baz danych. Prowadzi działalność gospodarczą usługową w zakresie baz danych i aplikacji internetowych.

ZAPISZ SIĘ