Szkoła Podstawowa dla dorosłych

Szkoła Podstawowa dla dorosłych

Szkoła Podstawowa dla dorosłych

Szkoła Podstawowa dla dorosłych jest propozycją dla osób, które po ukończeniu 6 klasy szkoły podstawowej, nie kontynuowały nauki a chcą zdobyć dalsze wykształcenie.

Szkoła Podstawowa jest ważnym etapem edukacji, ponieważ daje możliwości dalszego kształcenia lub zdobycia dowolnego tytułu zawodowego.

Szkoła Podstawowa dla dorosłych jest przeznaczona dla osób od 16 roku życia, które z różnych przyczyn nie mogły ukończyć szkoły w zwyczajowym trybie, a chcą to zrobić teraz, nie rezygnując jednocześnie ze swoich obecnych obowiązków.
Oferujemy naukę w klasach VII i VIII.

Czesne 0 zł – cały okres nauki
Cykl Kształcenia: 2 lata (4 semestry)
Forma kształcenia: zaocznie (sobota-niedziela, 2 weekendy w miesiącu)

Informacja o szkole

Typ szkoły: Szkoła Podstawowa dla dorosłych
Podbudowa: sześcioletnia szkoła podstawowa
Cykl kształcenia: 2 lata ( 4 semestry)
Forma kształcenia: zaoczna (sobota – niedziela co 2 tygodnie)
Zajęcia odbywają się systemie zaocznym sobotnio–niedzielnym, co dwa tygodnie.

Absolwenci po ukończeniu szkoły otrzymują :
– świadectwo ukończenia szkoły wydane na druku MEN.
Po ukończeniu szkoły podstawowej słuchacz, ma możliwość kontynuowania nauki w liceum ogólnokształcącym, gdzie można uzyskać świadectwo ukończenia szkoły średniej i następnie podjąć kształcenie w szkole policealnej na wymarzonym kierunku.

Realizowane przedmioty

Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Ilość godzin w dwuletnim okresie nauczania
1. Język polski 192
2. Język obcy nowożytny  120
3. Historia 72
4. Wiedza o społeczeństwie 36
5. Geografia 36
6. Biologia 36
7. Chemia 36
8. Fizyka 36
9. Matematyka 156
10. Informatyka 36
Razem 756

Wymagane dokumenty

  • Podanie o przyjęcie do szkoły (na druku dostępnym w Sekretariacie szkoły)
  • Świadectwo ukończenia 6 klasy szkoły podstawowej
  • Dokument tożsamości (do wglądu)
  • 2 zdjęcia (legitymacyjne)


ZAPISZ SIĘ