Gimnazjum dla dorosłych

Gimnazjum dla dorosłych

Gimnazjum dla dorosłych

Gimnazjum dla dorosłych jest propozycją dla osób, które po ukończeniu szkoły podstawowej nie kontynuowały nauki a chcą zdobyć dalsze wykształcenie. Gimnazjum jest ważnym etapem edukacji, ponieważ daje możliwości dalszego kształcenia lub zdobycia dowolnego tytułu zawodowego.

Informacja o szkole

Typ szkoły: gimnazjum dla dorosłych
Podbudowa: sześcioletnia szkoła podstawowa
Cykl kształcenia: 3 lata
Forma kształcenia: zaoczna (sobota – niedziela co 2 tygodnie)
Zajęcia odbywają się systemie zaocznym sobotnio–niedzielnym, co dwa tygodnie. Absolwenci po ukończeniu szkoły otrzymują świadectwo ukończenia szkoły wydane na druku ministerialnym.

Wymagane dokumenty

    • oryginał (lub odpis) świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla

 

    • 2 zdjęcia legitymacyjne

 

    • dokument tożsamości

 

  • podanie o przyjęcie dostępne w sekretariacie lub formularz zgłoszeniowy


ZAPISZ SIĘ