Opiekun osoby starszej

Opiekun osoby starszej to osoba, która zajmuje się osobami w podeszłym wieku, pomagając im w codziennym życiu. Zakres obowiązków opiekuna jest  bardzo różny, w zależności od stanu zdrowia, możliwości osób starszych oraz od miejsca zatrudnienia.
Do najczęstszych zadań opiekuna należy pomoc w utrzymaniu higieny osobistej podopiecznego w tym mycie, karmienie czy ubieranie. W przypadku osób chorych lub niepełnosprawnych opiekun może odpowiadać za podawanie leków, robienie zastrzyków, zmianę opatrunków czy  rehabilitację.
Zadaniem opiekuna jest  też pomoc w wykonywaniu obowiązków domowych np. sprzątanie, gotowanie czy robienie zakupów. Opiekun może również zajmować się załatwianiem różnych spraw poza domem podopiecznego np. realizacja recept, opłaty rachunków lub organizowanie transportu.
Bardzo często opiekun pomaga również w organizowaniu czasu wolnego  osobie starszej. Najczęściej dobiera on takie zajęcia, które mogą umożliwić osobie starszej rozwój psychofizyczny oraz większe usamodzielnienie się.
Do zadań opiekuna należy również pomoc rodzinie podopiecznego: udzielanie informacji odnośnie prawidłowej opieki nad osobą starszą, odżywiania, sposobów ułatwienia sprawowanie codziennej opieki. dlatego od opiekunów oczekuje się dużej cierpliwości, wyrozumiałości, łagodności i zrozumienia dla drugiej osoby.

Czesne 0 zł –  cały okres nauki
Cykl Kształcenia: 2 lata (4 semestry)
Forma kształcenia: zaocznie (sobota-niedziela, 2 weekendy w miesiącu)

Dla zawodu Opiekun osoby starszej obecnie wyodrębniono następujące kwalifikacje:
SPO.02 Świadczenie usług opiekuńczo – wspierających osobie starszej

Dokumenty wymagane do zapisu :
-Podanie o przyjęcie do szkoły (na druku dostępnym w Sekretariacie szkoły)
-Świadectwo ukończenia szkoły średniej
-Dokument tożsamości (do wglądu)
-2 zdjęcia (legitymacyjne)
-Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie do lekarza medycyny pracy do odbioru w Sekretariacie szkoły przy zapisie)

Przedmioty ogólnokształcące:
1.Podstawy przedsiębiorczości*
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:
1.Bezpieczeństwo i higiena pracy
2.Język angielski zawodowy
3.Podstawy pomocy społecznej
4.Diagnozowanie potrzeb biopsychospołecznych i możliwości w funkcjonowaniu osoby starszej
5.Współpraca z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:
1.Wykonywanie czynności opiekuńczo- wspierających dla osoby starszej
2.Diagnozowanie potrzeb biopsychospołecznych i możliwości w funkcjonowaniu osoby starszej
3.Aktywizowanie osoby starszej do samodzielności życiowej

Praktyki zawodowa 4 tygodnie ( 140h)
* zajęcia prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu
UWAGA: Zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego oraz u pracodawcy.

Absolwenci znajdują pracę:

  • Domach Opieki Społecznej
  • Hospicjach
  • Placówkach Opieki Paliatywnej
  • Domach Samopomocy
  • w miejscu zamieszkania osób potrzebujących

Absolwent FABER Centrum Kształcenia otrzyma:

  • Świadectwo o ukończeniu szkoły policealnej na druku MEN
  • Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (po zdaniu egzaminu)
  • Dyplom w zawodzie oraz suplement w języku polskim i angielskim (po zdaniu wszystkich egzaminów z kwalifikacji)

SPO.02 Świadczenie usług opiekuńczo – wspierających osobie starszej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.