Organizacja roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 3 września 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna – 23–31 grudnia 2018 r.

Ferie zimowe

 • 14–27 stycznia 2019 r. województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie
 • 21 stycznia – 3 lutego 2019 r. województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie
 • 28 stycznia – 10 lutego 2019 r. województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie
 • 11–24 lutego 2019 r. województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie.

18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r. − wiosenna przerwa świąteczna

 

Egzamin maturalny
na podstawie komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2019 roku (pdf.870 KB)

Termin główny dla absolwentów wszystkich typów szkół

 • od 9 do 22 maja (oprócz 12 i 19 maja) – część ustna egzaminu maturalnego (język polski, języki mniejszości narodowych, język łemkowski, język kaszubski)
 • od 6 do 25 maja (oprócz 12 i 19 maja) – część ustna egzaminu maturalnego (języki obce nowożytne)
 • od 6 do 23 maja – część pisemna egzaminu maturalnego

Termin dodatkowy dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w dodatkowym terminie

 • od 3 do 8 czerwca – część ustna egzaminu maturalnego (język polski, języki mniejszości narodowych,
  języki obce nowożytne, język łemkowski, język kaszubski)
 • od 3 do 19 czerwca – część pisemna egzaminu maturalnego

Termin poprawkowy dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej

 • 20 sierpnia 2019 r. – część pisemna
 • 20–21 sierpnia 2019 r. – część ustna

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 9 i 10 oraz oddziałów dotychczasowych trzyletnich zasadniczych szkół zawodowych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września) 
26 kwietnia 2019 r.

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego
4 stycznia 2019 r.

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w branżowych szkołach I stopnia, szkołach policealnych, w szkołach dla dorosłych (z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 9) i w oddziałach dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego
25 stycznia 2019 r.

Egzamin maturalny
(ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej)
www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje
www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-starej-formule/komunikaty-i-informacje

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
(www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje
www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule-2/komunikaty-i-informacje)

21 czerwca 2019 r. – zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r. – ferie letnie.

  https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje/  

https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-starej-formule/komunikaty-i-informacje/

https://www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje/ 

https://www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule-2/komunikaty-i-informacje/