Organizacja roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022
Pierwsze zajęcia: 11 września 2021
Termin sesji egzaminacyjnej: 21 stycznia do 23 stycznia 2022
Termin sesji poprawkowej: 24 stycznia do 31 stycznia 2022
Zakończenie zajęć: 28 stycznia 2022

Kalendarz egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe:
Pisemny: od 11 stycznia do 15 stycznia 2022
Praktyczny: od 10 stycznia do 23 stycznia 2022

Zgodnie z harmonogramem CKE