Organizacja roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021 będzie dostępny w sierpniu 2020r.

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
Pierwsze zajęcia: 21-22 września lub 28-29 września (szczegóły w sekretariacie)
Termin sesji egzaminacyjnej: 19-26 stycznia 2020r,
Termin sesji poprawkowej: 26 stycznia do 9 lutego 2020r.
Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych: 31 stycznia 2020r.

Kalendarz egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe:
Pisemny: 10 stycznia 2020
Praktyczny:
model „d” 9 stycznia 2020
Model „w”,”wk”,”dk” od 11 stycznia 2020 do 15 lutego 2020

Zgodnie z harmonogramem CKE