KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Semestr jesienny
Termin sesji egzaminacyjnej: 21 stycznia do 23 stycznia 2022
Termin sesji poprawkowej: 24 stycznia do 31 stycznia 2022
Zakończenie zajęć: 28 stycznia 2022

Kalendarz egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w sesji styczeń/luty 2022:
Pisemny: od 11 stycznia do 15 stycznia 2022
Praktyczny: od 10 stycznia do 23 stycznia 2022

Semestr wiosenny
Termin sesji egzaminacyjnej: 10 czerwca do 12 czerwca 2022
Termin sesji poprawkowej: 24 sierpnia do 31 sierpnia 2022
Zakończenie zajęć: 24 czerwca 2022

Kalendarz egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w sesji czerwiec/lipiec 2022:
Pisemny: 2 – 7 czerwca 2022
Praktyczny: 1 – 19 czerwca 2022

Zgodnie z harmonogramem CKE