Egzamin maturalny

STRONA W TRAKCIE AKTUALIZACJI

Egzamin maturalny 2019
na podstawie komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2019 roku (pdf.870 KB)

Termin główny dla absolwentów wszystkich typów szkół

  • od 9 do 22 maja (oprócz 12 i 19 maja) – część ustna egzaminu maturalnego (język polski, języki mniejszości narodowych, język łemkowski, język kaszubski)
  • od 6 do 25 maja (oprócz 12 i 19 maja) – część ustna egzaminu maturalnego (języki obce nowożytne)
  • od 6 do 23 maja – część pisemna egzaminu maturalnego

Termin dodatkowy dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w dodatkowym terminie

  • od 3 do 8 czerwca – część ustna egzaminu maturalnego (język polski, języki mniejszości narodowych,
    języki obce nowożytne, język łemkowski, język kaszubski)
  • od 3 do 19 czerwca – część pisemna egzaminu maturalnego

Termin poprawkowy dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej

  • 20 sierpnia 2019 r. – część pisemna
  • 20–21 sierpnia 2019 r. – część ustna

https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje/