Dokumenty do pobrania

DEKLARACJE PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU ZAWODOWEGO W SESJI STYCZEŃ/LUTY 2022 PRZYJMOWANE SĄ DO 10 WRZEŚNIA 2021R.

Druki deklaracji do pobrania (kliknij aby pobrać):

Podstawa programowa 2019 – kwalifikacje trzyliterowe:
2019 deklaracja uczeń słuchacz absolwent
2019 deklaracja uczestnik KKZ
2019 deklaracja absolwent KKZ

Podstawa programowa 2017 – kwalifikacje dwuliterowe:
2017 deklaracja uczeń słuchacz absolwent
2017 deklaracja uczestnik KKZ
2017 deklaracja absolwent KKZ

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z sekretariatem.