RODO

 1. Od  25 maja 2018 r. obowiązuje „RODO”, czyli nowe unijne rozporządzenie, którego celem jest unowocześnienie oraz ujednolicenie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych, obowiązujących na terenie UE. Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych („RODO”) zostało stworzone, aby dać większą kontrolę nad sposobem, w jaki  dane są przetwarzane.
 2. Faber Centrum Kształcenia informuje, że jako administrator danych osobowych podaje do wiadomości następujące informacje:
  1) Administratorem danych osobowych jest Faber Centrum Kształcenia, ul. Karmelicka 43A, 31-218 Kraków.
  2) Kontakt do administratora danych osobowych: krakow@faber.edu.pl

Administrator danych osobowych informuje, że:

 1. Podanie danych  jest dobrowolne, ale niezbędne i konieczne, w celu wykonania usługi edukacyjnej.
 2. Osoba przekazująca dane osobowe, wyrażą zgodę na wszystkie czynności ich przetwarzania w różnych celach. Cele przetwarzania danych osobowych są bezpośrednio związane z podjęciem nauki w Faber Centrum Kształcenia.
 3. Osoba przekazująca dane osobowe pozwala firmie Faber Centrum Kształcenia na przetwarzanie jej danych, przy czym osobie, które przekazuje dane osobowe przysługuje prawo do poprawienia tych danych.
 4. Osoba przekazująca dane osobowe ma prawo do zażądania od administratora danych firmy Faber Centrum Kształcenia dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 5. Faber  Centrum Kształcenia zapewnia, ze dane osobowe nie będą  przekazywane   podmiotom trzecim bez uzyskania  odrębnej zgody.
 6. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.