Zasady rekrutacji

Warunki rekrutacji

  • naukę w szkołach i placówkach Faber może rozpocząć każdy, decyduje kolejność zgłoszeń,
  • nauka jest odpłatna albo bezpłatna, w zależności od kierunku kształcenia i obowiązującej promocji,
  • przyjmujemy słuchaczy na wyższe semestry,
  • rekrutację do wszystkich szkół i placówek prowadzimy przez cały rok,
  • kształcenie rozpoczyna się dwa razy w roku: we wrześniu i w lutym,

Wymagane dokumenty

  • oryginał (lub odpis) świadectwa ukończonej szkoły,
  • 2 zdjęcia legitymacyjne,
  • dokument tożsamości (do wglądu),
  • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki,
  • podanie o przyjęcie (dostępne w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej).

Przyjmujemy na wyższe semestry.