Absolwent Szkoły Policealnej , Liceum Ogólnokształcącego lub Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego, który zapiszę się na jeden z kierunków w ramach Szkoły Policealnej

i uzyska 50% frekwencji w pierwszym semestrze, ma potrąconą jedną opłatę za sesje egzaminacyjną w całym cyklu kształcenia.