Rabaty

15% RABATU DLA UCZĄCYCH SIĘ NA KWALIFIKACYJNYCH KURSACH ZAWODOWYCH LUB W CENTRUM SZKOLENIOWYM

15% rabatu dla osób uczących się na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych, pod warunkiem równoczesnego zapisu na dowolny kierunek w Szkole Policealnej, Medycznej lub Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

RABAT DLA PRZENOSZĄCYCH SIĘ Z INNYCH SZKÓŁ NA WYŻSZE SEMESTRY

Słuchacz, który przeniesie się na wyższy semestr z innej szkoły do Faber, może otrzymać:

  • rabat 150 zł na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych *
  • 50% rabatu za egzamin zawodowy, maturalny **

RABATY ZA PŁATNOŚĆ Z GÓRY:

  • 5%  rabatu za 1 semestr
  • 10% rabatu za 2 semestry (nie dotyczy KKZ)

10% RABATU NA CZESNE DLA WSZYSTKICH ABSOLWENTÓW SZKÓŁ FABER

PRZYPROWADŹ ZNAJOMEGO NA KRÓTKI KURS A KAŻDE Z WAS OTRZYMA PO 10 % RABATU

 

*  dotyczy jednej raty czesnego w semestrze

** dotyczy pierwszego egzaminu, do którego słuchacz zadeklaruje chęć podejścia.