10% RABATU DLA UCZĄCYCH SIĘ NA KWALIFIKACYJNYCH KURSACH ZAWODOWYCH LUB NA KURSACH

10% rabatu dla osób uczących się na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych lub Kursach, pod warunkiem równoczesnego zapisu na dowolny kierunek w Szkole Policealnej lub Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

RABAT DLA PRZENOSZĄCYCH SIĘ Z INNYCH SZKÓŁ NA WYŻSZE SEMESTRY W SZKOLE POLICEALNEJ

Słuchacz, który przeniesie się z innej szkoły na wyższy semestr na dowolny kierunek w Szkole Policealnej, może otrzymać:

  • 50% rabatu za egzamin zawodowy  *

RABATY ZA PŁATNOŚĆ Z GÓRY :

  • 5%  rabatu za jeden semestr
  • 10% rabatu za dwa semestry (nie dotyczy KKZ)

10% RABATU NA CZESNE DLA WSZYSTKICH ABSOLWENTÓW SZKÓŁ FABER

10% rabatu na czesne na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych oraz zniżki na wybrane kursy

PRZYPROWADŹ ZNAJOMEGO NA KRÓTKI KURS A KAŻDE Z WAS OTRZYMA PO 10 % RABATU

*  dotyczy jednej raty czesnego w semestrze

* dotyczy pierwszego egzaminu, do którego słuchacz zadeklaruje chęć podejścia.