PRZYPROWADŹ ZNAJOMEGO I ODBIERZ ZNIŻKĘ

Promocja dotyczy wszystkich uruchomionych kierunków w naborze WRZESIEŃ 2023.

W przypadku uczących się na KKZ osoba przyprowadzająca i przyprowadzona dostaje 10% zniżki od kwoty czesnego przez pierwszy semestr.

W przypadku uczących się w Szkole Policealnej osoba przyprowadzająca i przyprowadzona, dostaje 50% zniżki na opłatę za egzamin zawodowy.