Kierunki za darmo

Szkoła Policealna: florysta, technik optyk, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik usług kosmetycznych, technik archiwista, technik administracji, opiekun w DPS, opiekunka środowiskowa

Szkoła Medyczna – technik masażysta, terapeuta zajęciowy, higienistka stomatologiczna, opiekun medyczny

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – wszystkie semestry

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych – wszystkie semestry