Szkoła Policealna: florysta, technik optyk, technik usług kosmetycznych, technik archiwista, opiekun w DPS, opiekunka środowiskowa, opiekun osoby starszej, asystent osoby niepełnosprawnej

Szkoła Medyczna – technik masażysta, terapeuta zajęciowy, higienistka stomatologiczna, opiekun medyczny