Polityka Prywatności

1. Informacje Ogólne

 1. Administratorem serwisu internetowego faber.edu.pl  jest firma Faber Centrum Kształcenia z siedzibą: 31-128 Kraków, ul. Karmelicka 43a. Kontakt z administratorem: krakow@faber.edu.pl
 2. Niniejsza polityka prywatności serwisu jest skierowana przede wszystkim do aktualnych lub przyszłych słuchaczy wybranego rodzaju szkoły lub kierunku. Określa ona rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych, prawa i obowiązki Użytkownika oraz zabezpieczenie danych osobowych.

2. Dane osobowe

 1. Użytkownik podaje swoje dane dobrowolnie, przy czym brak akceptacji przez Użytkownika niniejszej Polityki Prywatności oznacza brak możliwości korzystania z oferty edukacyjnej serwisu.
 2. Zbierane są m. in. następujące dane Użytkownika: imię i nazwisko, pesel ,adres e-mail,  telefon kontaktowy, dane wymagane do realizacji ewentualnych płatności związanych z ofertą edukacyjną serwisu. Serwis zbiera dane Użytkownika w celu zawarcia z Użytkownikiem umowy o świadczenie usługi edukacyjnej w związku z wykonywaniem tej umowy.
 3. Użytkownik może przekazać swoje dane osobowe za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej, przy czym zbierane są jedynie dane konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Dane te są wykorzystane w celu realizacji oferty edukacyjnej. Użytkownik może podać także swoje dane poprzez email lub poprzez kontakt telefoniczny.
 4. Serwis zapisuje także w urządzeniach końcowych pliki cookies i gromadzi logi serwera strony internetowej takie jak m. in: adres IP, rodzaj przeglądarki, data kontaktów Użytkownika z serwisem.
 5. Administrator zapewnia Użytkownikowi dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia, przy czym, jak już wskazano, podanie tych danych jest dobrowolne. Usunięcie danych może uniemożliwić dalsze korzystanie z oferty serwisu.
 6. Administrator przetwarza otrzymane dane osobowe  zarówno w związku ze realizacją oferty edukacyjnej a także celem kierowania do użytkownika treści marketingowych.

3. Udostępnienie danych

 1. Serwis nie udostępnia zebranych danych osobowych innym podmiotom (poza podmiotami posiadającymi uprawnienia i upoważnionymi organami)
 2. Dane osobowe Użytkowników przechowywane i przetwarzane są w zgodzie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).
 3. Administrator wdrożył  politykę bezpieczeństwa danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu IT skutecznie chroniąc zbierane dane osobowe.
 4. Reasumując: podanie danych osobowych a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne, a zebrane dane  są przetwarzane wyłącznie w zakresie, na jaki udzielił zgody użytkownik, przy czym można te dane modyfikować lub usunąć. Dane osobowe  Użytkowników są bezpieczne. Brak zgody na podanie danych osobowych lub ich usunięcie  uniemożliwi skorzystanie użytkownikom z oferty edukacyjnej serwisu.