Profil działalności

Profil działalności

Faber – Centrum Kształcenia to nowoczesny ośrodek edukacyjny. Zajmujemy się profesjonalnym kształceniem ogólnokształcącym, zawodowym i specjalistycznym.
Profil działalności obejmuje kształcenie dorosłych.
Osoby dorosłe mają możliwość uzyskania lub podwyższenia poziomu wykształcenia ogólnego w szkołach dla dorosłych w liceum ogólnokształcącym i wykształcenia zawodowego w szkołach policealnych.
Rzeczą nową od 2012 roku jest stworzenie możliwości uzyskania lub uzupełnienia kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, w bardziej elastycznym systemie kształcenia ustawicznego, w tym na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Prowadzimy:

Faber – Niepubliczna Szkoła Policealna
Faber – Niepubliczna Policealna Szkoła Medyczna
Faber – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Faber – Szkoła Podstawowa dla Dorosłych
Faber – Centrum Szkoleniowe
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
Kursy i Szkolenia

Nasza oferta została opracowana na podstawie rozpoznania potrzeb pracodawców i analizę danych urzędów pracy. Faber współpracuje z wieloma pracodawcami. Celem tej współpracy jest poprawa, jakości i efektywności oraz zwiększenie atrakcyjności kształcenia zawodowego.  Cel ten osiągamy zwiększając powiązania kształcenia zawodowego z rynkiem pracy.

Posiadamy wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Urząd Miasta Krakowa, pozytywną opinię Kuratorium Oświaty.

Dlaczego my

 • uprawnienia szkoły publicznej,
 • doświadczona kadra pedagogiczna (egzaminatorzy OKE i praktycy),
 • nowoczesne i profesjonalne pracownie,
 • indywidualne podejście do każdego słuchacza,
 • komfortowe warunki kształcenia (małe grupy),
 • rekrutacja bez egzaminów wstępnych,
 • możliwość zorganizowania praktyki słuchaczom,
 • nauka rozpoczyna się w lutym i we wrześniu

„Wykonanie pracy, nawet dobre, jest czymś wystarczającym dla nieprofesjonalistów, ale cechą profesjonalistów jest stałe poprawianie sposobu, w jaki pracę się wykonuje – poprawianie zarówno ze względu na własne standardy, jak i ze względu na innych”

Glasser

 • rezygnacja w każdej chwili, bez ponoszenia kosztów,
 • brak opłat za niska frekwencje,
 • brak opłat za materiały dydaktyczne,
 • bezpłatne zaświadczenia do MOPS, ZUS, WKU,
 • atrakcyjny system zniżek i promocji,

 

 • przygotowanie absolwentów do potrzeb rynku pracy,
 • przygotowanie do bycia aktywnym obywatelem,
 • wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne