Technik Optyk KKZ

Technik optyk 325302

Opis zawodu

Technik optyk wykonuje pomiary wad wzroku za pomocą odpowiednich przyrządów, dobiera okulary korekcyjne i inne pomoce wzrokowe, dokonuje napraw i konserwacji wszystkich typów okularów. Absolwenci tego kierunku bez problemu znajdą pracę w salonach i pracowniach optycznych, a także w gabinetach optometrystycznych.

Kwalifikacje:
MG.14. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych
MG.30. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych

Wiedza i umiejętności Absolwenta

Absolwenci znajdują pracę:

 • w salonach optycznych
 • w firmach produkujących sprzęt optyczny
 • w firmach produkujących okulary
 • w własnym gabinecie optycznym

Absolwent  FABER Centrum Kształcenia otrzyma:

 • Świadczenie o ukończeniu szkoły policealnej na druku MEN
 • Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (po zdaniu egzaminu)
 • Dyplom w zawodzie Technik Optyk oraz suplement w języku polskim i angielskim (po zdaniu wszystkich egzaminów w zawodzie Technik Optyk)

Kwalifikacja MG.14. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych

MG.14. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych
Program MG.14:

 1. Przygotowywanie materiałów i elementów optycznych do montażu
 2. Wykonywanie elementów układów, przyrządów optycznych i optoelektronicznych
 3. Montowanie i demontowanie elementów układów i przyrządów optycznych
 4. Naprawianie i justowanie elementów układów i przyrządów optycznych

Kwalifikacja MG.30. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych

MG.30. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych
Program MG.30:

 1. Określanie wad wzroku i sposobów ich korekcji
 2. Wykonywanie pomiarów oftalmicznych
 3. Dobieranie pomocy wzrokowych
 4. Wykonywanie pomocy wzrokowych
 5. Naprawianie pomocy wzrokowych
ZAPISZ SIĘ