Technik logistyk – Kraków

Technik logistyk 333107

Opis zawodu

Technik logistyk jest odpowiedzialny za nadzorowanie dostawy towaru do klienta, obsługuje transport towarów z wykorzystaniem programów informatycznych oraz dąży do optymalizacji kosztów wysyłki produktów. Aktualnie jest to jeden z bardziej poszukiwanych zawodów na rynku pracy, dlatego nie mogło tego kierunku zabraknąć w naszej szkole kształcenia. Wiedza przekazywana w tym zakresie przez naszych specjalistów jest na najwyższym poziomie.

Poznaj najważniejsze informacje na temat kierunku technika logistyki


Atrakcyjne czesne – szczegóły w sekretariacie
Cykl Kształcenia
: 2 lat (4 semestry)
Tryb kształcenia: zaoczny (sobota-niedziela, 2 weekendy w miesiącu)

Jakie są warunki otrzymania tytułu technika logistyki?

Istnieje możliwość nauki na wybranej kwalifikacji.
Tytuł zawodowy Logistyk Technik można uzyskać wyłącznie po zrealizowaniu dwóch kwalifikacji.

Dla zawodu technik logistyk obecnie* wyodrębniono następujące kwalifikacje:
SPL.01. Obsługa Magazynów
SPL.04. Organizacja transportu

Dokumenty wymagane do zapisu:
• Podanie o przyjęcie do szkoły (na druku dostępnym w Sekretariacie szkoły)
• Świadectwo ukończenia szkoły średniej
• Dokument tożsamości (do wglądu)
• 1 zdjęci legitymacyjne
• Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie do lekarza medycyny pracy do odbioru w Sekretariacie szkoły przy zapisie)

Jakie warunki należy spełnić, by zapisać się na kurs?

Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz świadectwo z kwalifikacji, wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową.

Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, ale nie jest wymagana matura.

* realizujemy podstawę programową MEN obowiązującą od 01.09.2020 roku

Realizowane przedmioty


Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
1.Bezpieczeństwo i higiena pracy
2.Podstawy logistyki
3.Organizowanie pracy magazynu
4.Przechowywanie zapasów
5.Zabezpieczenie majątku
6.Język angielski zawodowy
7.Planowanie procesów transportowych
8.Organizowanie procesów transportowych
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym – praktyki zawodowe
1.Przyjmowanie i wydawanie zapasów
2.Obsługiwanie klientów i kontrahentów
3.Dokumentowanie realizacji procesów transportowych

Praktyki zawodowa 8 tygodni (280h)

UWAGA: zajęcia praktyczne organizowane są w naszej pracowni komputerowej, w ośrodkach kształcenia praktycznego oraz szkolnych pracowniach komputerowych.

Wiedza i umiejętności Absolwenta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych na rynku pracy:
• przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów z magazynu,
• monitorowania poziomu i stanu zapasów,
• obsługiwania programów magazynowych,
• prowadzenia dokumentacji magazynowej,
• monitorowania procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych;
• planowania procesów transportowych,
• organizowania procesów transportowych,
• dokumentowania procesów transportowych

Absolwenci znajdują pracę:
• w firmach transportowych
• w firmach spedycyjnych i kurierskich
• w firmach logistycznych

Absolwent  FABER Centrum Kształcenia  otrzyma:
• Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów zawodowych na druku MEN
• Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (po zdaniu egzaminu)
• Dyplom w zawodzie technik Logistyk oraz suplement w języku polskim i angielskim (po zdaniu wszystkich egzaminów z kwalifikacji w zawodzie technik Logistyk)

Kwalifikacja SPL.01. Obsługa magazynów

SPL.01. Obsługa magazynów

Kwalifikacja SPL.04. Organizacja transportu

SPL.04. Organizacja transportu

ZAPISZ SIĘ