Technik logistyk

Technik logistyk 333107

Opis zawodu

Technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta oraz wykorzystaniem informacji płynących z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany.
Kwalifikacje:
SPL.01. Obsługa magazynów
SPL.04. Organizacja transportu

Wiedza i umiejętności Absolwenta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw;
  2. zarządzania zapasami;
  3. organizowania prac związanych z gospodarką magazynową;
  4. zarządzania gospodarką odpadami;
  5. planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.

Kwalifikacja SPL.01. Obsługa magazynów

SPL.01. Obsługa magazynów

Kwalifikacja SPL.04. Organizacja transportu

SPL.04. Organizacja transportu

ZAPISZ SIĘ