Technik logistyk

Technik logistyk 333107

Opis zawodu

Technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta oraz wykorzystaniem informacji płynących z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany.
Kwalifikacje:
A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania
A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

Wiedza i umiejętności Absolwenta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw;
 2. zarządzania zapasami;
 3. organizowania prac związanych z gospodarką magazynową;
 4. zarządzania gospodarką odpadami;
 5. planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.

Kwalifikacja A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania
Program A.30:

 1. Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji
 2. Organizowanie i monitorowanie procesów magazynowych
 3. Organizowanie i monitorowanie dystrybucji

Kwalifikacja A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
Program A.31:

 1. Organizowanie i monitorowanie procesów transportowych
 2. Organizowanie środków technicznych w celu realizacji procesów transportowych

Kwalifikacja A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych
Program A.32:

 1. Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach gospodarczych
 2. Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach administracyjnych
ZAPISZ SIĘ